பேச்சு:வழும்பலைவிலங்கு

There are no discussions on this page.
DNA-structure-and-bases.png வழும்பலைவிலங்கு உயிரியல் தொடர்பான கருத்துகளைக் கொண்ட கட்டுரைகளை மேம்படுத்தவும், புதிய கட்டுரைகள் இயற்றுவதையும் நோக்கமாக உடைய விக்கித் திட்டம் உயிரியல் என்னும் திட்டத்துடன் தொடர்புடையது ஆகும். இத் திட்டத்தில் நீங்களும் பங்குபெற விரும்பினால், திட்டப் பக்கத்துக்குச் செல்லவும். செய்யவேண்டிய பணிகள் பற்றிய பட்டியலையும் அங்கே காணலாம்.

இக்கட்டுரையின் தலைப்பு gelatinous zooplankton என்னும் உயிர்ப்பிரிவின் மையக் கருத்தையும் ஒற்றுமையையும் நோக்கி மதிப்பிற்குரிய ஐயா செங்கைப் பொதுவன் அவர்களின் துணையுடன் உருவாக்கப்பட்டது. ஐயாவிற்கு எனது நன்றிகள். --சிங்கமுகன் 05:31, 1 சனவரி 2012 (UTC)

Return to "வழும்பலைவிலங்கு" page.