பொசுனியா

விக்கிமீடியப் பக்கவழி நெறிப்படுத்தல் பக்கம்

பொசுனியா அல்லது பொஸ்னியா பின்வருவனவற்றைக் குறிக்கலாம்:

  • பொசுனியா (பிரதேசம்)—ஐரோப்பாவில் காணப்படும் ஒருபிரதேசத்தின் வரலாற்று, புவியியல் அடிப்படையிலான பெயர்.


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பொசுனியா&oldid=1471660" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது