மட்டக்களப்பு மாநகர சபை

மட்டக்களப்பு மாநகர சபை (Batticaloa Municipal Council) என்பது இலங்கையின் கிழக்கு மாகாணத்தின் மட்டக்களப்பு நகருக்கான உள்ளூர் நிருவாக அலகாகும்.[1] இதனுடைய உள்ளூர் சேவை பொறுப்புக்களாக வீதி, சுகாதாரம், கால்வாய், வீடு, நூலகம், பொது பூங்கா ஆகியவற்றை அமைத்தல், மீளமைத்தல் ஆகியனவாகும். இது தேர்தல் மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்ட 19 அங்கத்தவர்களைக் கொண்டுள்ளது. இதனுடைய ஒரு பகுதியாக மண்முனை வடக்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவு உள்ளது.[2]

மட்டக்களப்பு மாநகர சபை
வகை
வகை
தலைமை
மாநகரசபை ஆணையாளர்
என். மணிவண்ணன்
நவம்பர் 8, 2017
உறுப்பினர்கள்19
தேர்தல்கள்
அண்மைய தேர்தல்
இலங்கை உள்ளூராட்சி சபைத் தேர்தல், 2018
வலைத்தளம்
batticaloamc.com

உசாத்துணைதொகு

  1. "Batticaloa Municipal Council". இலங்கை அரசு.
  2. "Geography". மட்டக்களப்பு மாநகர சபை.