மரபியல் வேறுபாடு

மரபியல் மாறுபாடு (Genetic variation) என்பது தனியன்களுக்கிடையே (en:Individual) உள்ள டி.என்.ஏ வேறுபாடு[1] அல்லது இனத்தொகைகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் ஆகும்.[2] மரபணு மாறுபாட்டிற்கான காரணங்களில் மரபணுத் திரிபு மற்றும் மரபியல் மீளிணைவு (en:Genetic recombination) ஆகியவையும் அடங்கும்.[3] மரபணுத் திரிபே மரபியல் வேறுபாட்டிற்கான முதன்மைக் காரணியாக இருப்பினும், பாலியல் இனப்பெருக்கம், மரபணு நகர்வு (en:Genetic drift) போன்ற பிற பொறிமுறைகளும் இதற்குப் பங்களிக்கின்றன.[2]

Wheat.gif
Darwin's finches or Galapagos finches.[4]
இந்தக் குறிப்பிட்ட நிலையில் பெற்றோர்கள் ஒரே மாதிரியான மரபணுக் குறியீட்டைக் கொண்டிருந்தும், அவர்களது இனப்பெருக்கம் மூலம் பெறப்படும் சந்ததி மாறுபாடுகளைக் கொண்டிருக்கிறது. மாறுபாட்டைக் கொண்ட சந்ததிகள் இனப்பெருக்கம் செய்து அவற்றின் சந்ததிக்கு மாறுபட்ட இயல்புகளைக் கடத்துகின்றன.

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. "What is genetic variation?". EMBL-EBI Train online (ஆங்கிலம்). 2017-06-05. 2019-04-03 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
  2. 2.0 2.1 "Genetic Variation". Genome.gov (ஆங்கிலம்). 2020-09-28 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
  3. { {Cite book|last=Levinson|first=Gene |title= Rethinking evolution: the revolution that's hiding in plain sight|publisher=World Scientific|year=2020|isbn=9781786347268}}
  4. Darwin, 1845. Journal of researches into the natural history and geology of the countries visited during the voyage of H.M.S. Beagle round the world, under the Command of Capt. Fitz Roy, R.N. 2d edition.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மரபியல்_வேறுபாடு&oldid=3523998" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது