மாணிக்கம்

மாணிக்கம் (Ruby) என்பது இளஞ் சிவப்பு அல்லது அடர் சிவப்பு நிறத்திலுள்ளப் படிகக்கல்லாகும், இது நவரத்தினங்களுள் ஒன்று. இதன் சிவப்பு நிறம் குரோமியத்தால் ஏற்படுகிறது. ஒரு பொருளின் உறுதியை அளக்கும் அளவீட்டு முறையாகிய மோவின் உறுதி எண் முறையில் மாணிக்கத்தின் உறுதி எண் 9 ஆகும். இதை விட உறுதி எண் மிகுந்த படிகம் வைரம் ஆகும்.

மாணிக்கம்
Ruby cristal.jpg
இயற்கையில் கிடைத்த ஒரு மாணிக்கப் படிகம்
பொதுவானாவை
வகைகனிம வகை
வேதி வாய்பாடுகுரோமியத்துடன் கூடிய அலுமினியம் ஆக்சைடு, Al2O3:Cr
இனங்காணல்
நிறம்Red, may be brownish, purplish or pinkish
படிக இயல்புVaries with locality. Terminated tabular hexagonal prisms.
படிக அமைப்புTrigonal (Hexagonal Scalenohedral) Symbol (-3 2/m) Space Group: R-3c
பிளப்புNo true cleavage
முறிவுUneven or conchoidal
மோவின் அளவுகோல் வலிமை9.0
மிளிர்வுVitreous
கீற்றுவண்ணம்white
ஒளிஊடுருவும் தன்மைtransparent
ஒப்படர்த்தி4.0
ஒளிவிலகல் எண்nω=1.768 – 1.772 nε=1.760 – 1.763, Birefringence 0.008
பலதிசை வண்ணப்படிகமைOrangey red, purplish red
புறவூதா ஒளிர்தல்red under longwave
உருகுநிலை2044 °C
கரைதிறன்none
Major varieties
நீலக்கல்Any color except red
குருந்தம்various colors
EmeryGranular

இளஞ்சிவப்பு-செம்மஞ்சள் குருந்தக்கல் பதுபராசம் அல்லது பதுபராகம் என அழைக்கப்படுகிறது.

தாய்லாந்து, கம்போடியா, ஆப்கானிசுத்தான் போன்ற நாடுகளில் மாணிக்கங்களை வெட்டி எடுக்கும் சுரங்கங்கள் உள்ளன. இலங்கையிலும் மாணிக்கங்கள் கிடைத்தாலும் நீலமே அதிகளவில் கிடைக்கிறது.

இயற்கை மாணிக்கம் மிகத்தூய்மையாக இருக்காது, நிறத்தில் தூய்மை குறைந்து இருக்கலாம், அதனுள் நூல் போன்ற இழை காணப்படலாம். இதை கொண்டே இயற்கை மாணிக்கத்தையும் செயற்கை மாணிக்கத்தையும் வேறுபடுத்துவார்கள்.

பட்டை தீட்டப்பட்ட மாணிக்கம்
மாணிக்கம்
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மாணிக்கம்&oldid=3081310" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது