மினாங்கபாவு

மினாங்கபாவ் என்ற சொல் கீழ்க்கண்டவற்றைக் குறிக்கும்.


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மினாங்கபாவு&oldid=1803414" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது