மின்காட்டி

  மின்காட்டி  என்பது  மின்னூட்டங்களின் இருப்பையும், அவற்றின் அளவையும் கண்டறியப் பயன்படும் கருவியாகும்.

Gilbert's versorium.

முதல் மின்காட்டிதொகு

முதல் மின்காட்டியானது பிரிட்டிஷ் மருத்துவர் வில்லியம் கில்பர்ட் அவர்களால் 15 ஆம் நூற்றாண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

பயன்பாடுதொகு

ஆஸ்திரிய விஞ்ஞானி விக்டர் ஹெஸ் காஸ்மிக்கதிர்களின் கண்டுபிடிப்பின் போது இதைப் பயன்படுத்தினார்.

எலக்ட்ரோமீட்டர்தொகு

மின்னூட்டங்களின் எண்ணிக்கையினைக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படும் கருவியினை எலக்ட்ரோமீட்டர் என்கிறோம்.

நூற்பட்டியல்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மின்காட்டி&oldid=3224771" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது