மீக்கடத்திகளின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

கீழே உள்ள அட்டவணை எளிய அமைப்பின் பொதுவான மீக்கடத்திகளின் அளவுருக்கள் சிலவற்றைக் காட்டுகிறது. X:Y என்பது X என்ற பொருள் Y என்ற உறுப்பால் கலப்படம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை குறிப்பிடுகிறது. T என்பது அதிகபட்ச பெயா்வு வெப்பநிலை கெல்வின் [K]-ல் தரப்பட்டுள்ளது. H என்பது மாறுநிலை காந்தப்புலம் டெஸ்லா[T]-வில்.BCS என்பது மீக்கடத்துத்திறன் BCS கொள்கையில் விளக்கப்பட்டுள்ளதா இல்லையா எனக் குறிப்பிடுகிறது.

வாய்ப்பாடு TC (K) HC (T) வகை BCS குறிப்புகள்
தனிமம்
Al 1.20 0.01 I ஆம் [1][2][3]
Cd 0.52 0.0028 I ஆம் [2][3]
Diamond:B 11.4 4 II ஆம் [4][5][6]
Ga 1.083 0.0058 I ஆம் [2][3][7]
Hf 0.165 I ஆம் [2]
α-Hg 4.15 0.04 I ஆம் [2][3]
β-Hg 3.95 0.04 I ஆம் [2][3]
In 3.4 0.03 I ஆம் [2][3]
Ir 0.14 0.0016[7] I ஆம் [2]
α-La 4.9 I ஆம் [2]
β-La 6.3 I ஆம் [2]
Mo 0.92 0.0096 I ஆம் [2][7]
Nb 9.26 0.82 II ஆம் [2][3]
Os 0.65 0.007 I ஆம் [2]
Pa 1.4 I ஆம் [8]
Pb 7.19 0.08 I ஆம் [2][3]
Re 2.4 0.03 I ஆம் [2][3][9]
Ru 0.49 0.005 I ஆம் [2][3]
Si:B 0.4 0.4 II ஆம் [10]
Sn 3.72 0.03 I ஆம் [2][3]
Ta 4.48 0.09 I ஆம் [2][3]
Tc 7.46–11.2 0.04 II ஆம் [2][3]
α-Th 1.37 0.013 I ஆம் [2][3]
Ti 0.39 0.01 I ஆம் [2][3]
Tl 2.39 0.02 I ஆம் [2][3]
α-U 0.68 I ஆம் [2][8]
β-U 1.8 I ஆம் [8]
V 5.03 1 II ஆம் [2][3]
α-W 0.015 0.00012 I ஆம் [7][8][11]
β-W 1–4 [11]
Zn 0.855 0.005 I ஆம் [2][3]
Zr 0.55 0.014 I ஆம் [2][3]
சேர்மங்கள்
Ba8Si46 8.07 0.008 II ஆம் [12]
C6Ca 11.5 0.95 II [13]
C6Li3Ca2 11.15 II [13]
C8K 0.14 II [13]
C8KHg 1.4 II [13]
C6K 1.5 II [14]
C3K 3.0 II [14]
C3Li <0.35 II [14]
C2Li 1.9 II [14]
C3Na 2.3–3.8 II [14]
C2Na 5.0 II [14]
C8Rb 0.025 II [13]
C6Sr 1.65 II [13]
C6Yb 6.5 II [13]
C60Cs2Rb 33 II ஆம் [15]
C60K3 19.8 0.013 II ஆம் [16][12]
C60RbX 28 II ஆம் [17]
FeB4 2.9 I [18]
InN 3 II ஆம் [19]
In2O3 3.3 ~3 II ஆம் [20]
LaB6 0.45 ஆம் [21]
MgB2 39 74 II ஆம் [22]
Nb3Al 18 II ஆம் [2]
Nb3Ge 23.2 37 II ஆம் [23]
NbO 1.38 II ஆம் [24]
NbN 16 II ஆம் [2]
Nb3Sn 18.3 30 II ஆம் [25]
NbTi 10 15 II ஆம் [2]
SiC:B 1.4 0.008 I ஆம் [26]
SiC:Al 1.5 0.04 II ஆம் [26]
TiN 5.6 ஆம் [27]
YB6 8.4 II ஆம் [28][29][30]
ZrN 10 ஆம் [31]
ZrB12 6.0 I ஆம் [30]

மேற்கோள்கள்தொகு

 1. Cochran, J. F.; Mapother, D. E. (1958). "Superconducting Transition in Aluminum". Physical Review 111: 132. doi:10.1103/PhysRev.111.132. Bibcode: 1958PhRv..111..132C. 
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 Matthias, B. T.; Geballe, T. H.; Compton, V. B. (1963). "Superconductivity". Reviews of Modern Physics 35: 1. doi:10.1103/RevModPhys.35.1. Bibcode: 1963RvMP...35....1M. 
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 Eisenstein, J. (1954). "Superconducting Elements". Reviews of Modern Physics 26 (3): 277. doi:10.1103/RevModPhys.26.277. Bibcode: 1954RvMP...26..277E. 
 4. Ekimov, E. A.; Sidorov, V. A.; Bauer, E. D.; Mel'Nik, N. N.; Curro, N. J.; Thompson, J. D.; Stishov, S. M. (2004). "Superconductivity in diamond". Nature 428 (6982): 542–545. doi:10.1038/nature02449. பப்மெட்:15057827. 
 5. Ekimov, E. A.; Sidorov, V. A.; Zoteev, A. V.; Lebed, Y. B.; Thompson, J. D.; Stishov, S. M. (2008). "Structure and superconductivity of isotope-enriched boron-doped diamond". Science and Technology of Advanced Materials 9 (4): 044210. doi:10.1088/1468-6996/9/4/044210. பப்மெட்:27878027. Bibcode: 2008STAdM...9d4210E.   
 6. Takano, Y.; Takenouchi, T.; Ishii, S.; Ueda, S.; Okutsu, T.; Sakaguchi, I.; Umezawa, H.; Kawarada, H. et al. (2007). "Superconducting properties of homoepitaxial CVD diamond". Diamond and Related Materials 16 (4–7): 911. doi:10.1016/j.diamond.2007.01.027. Bibcode: 2007DRM....16..911T. 
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 Kaxiras, Efthimios (2003). Atomic and electronic structure of solids. Cambridge University Press. பக். 283. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-521-52339-7. https://books.google.com/books?id=ULXZwEJeElYC&pg=PA283. 
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 Fowler, R. D.; Matthias, B. T.; Asprey, L. B.; Hill, H. H.; Lindsay, J. D. G.; Olsen, C. E.; White, R. W. (1965). "Superconductivity of Protactinium". Physical Review Letters 15 (22): 860. doi:10.1103/PhysRevLett.15.860. Bibcode: 1965PhRvL..15..860F. 
 9. Daunt, J. G.; Smith, T. S. (1952). "Superconductivity of Rhenium". Physical Review 88 (2): 309. doi:10.1103/PhysRev.88.309. Bibcode: 1952PhRv...88..309D. 
 10. Bustarret, E.; Marcenat, C.; Achatz, P.; Kačmarčik, J.; Lévy, F.; Huxley, A.; Ortéga, L.; Bourgeois, E. et al. (2006). "Superconductivity in doped cubic silicon". Nature 444 (7118): 465. doi:10.1038/nature05340. பப்மெட்:17122852. Bibcode: 2006Natur.444..465B. 
 11. 11.0 11.1 Lita, A. E.; Rosenberg, D.; Nam, S.; Miller, A. J.; Balzar, D.; Kaatz, L. M.; Schwall, R. E. (2005). "Tuning of Tungsten Thin Film Superconducting Transition Temperature for Fabrication of Photon Number Resolving Detectors". IEEE Transactions on Appiled Superconductivity 15 (2): 3528. doi:10.1109/TASC.2005.849033. 
 12. 12.0 12.1 Rachi, T.; Kumashiro, R.; Fukuoka, H.; Yamanaka, S.; Tanigaki, K. (2006). "Sp3-network superconductors made from IVth-group elements". Science and Technology of Advanced Materials 7: S88. doi:10.1016/j.stam.2006.04.006. Bibcode: 2006STAdM...7S..88R.   
 13. 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 Emery, N.; Hérold, C.; Marêché, J. F. O.; Lagrange, P. (2008). "Synthesis and superconducting properties of CaC6". Science and Technology of Advanced Materials 9 (4): 044102. doi:10.1088/1468-6996/9/4/044102. பப்மெட்:27878015. Bibcode: 2008STAdM...9d4102E.   
 14. 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 Belash, I. T.; Zharikov, O. V.; Palnichenko, A. V. (1989). "Superconductivity of GIC with Li, Na and K". Synthetic Metals 34: 455. doi:10.1016/0379-6779(89)90424-4. 
 15. Tanigaki, K.; Ebbesen, T. W.; Saito, S.; Mizuki, J.; Tsai, J. S.; Kubo, Y.; Kuroshima, S. (1991). "Superconductivity at 33 K in CsxRbyC60". Nature 352 (6332): 222. doi:10.1038/352222a0. Bibcode: 1991Natur.352..222T. 
 16. Xiang, X. -D.; Hou, J. G.; Briceno, G.; Vareka, W. A.; Mostovoy, R.; Zettl, A.; Crespi, V. H.; Cohen, M. L. (1992). "Synthesis and Electronic Transport of Single Crystal K3C60". Science 256 (5060): 1190. doi:10.1126/science.256.5060.1190. பப்மெட்:17795215. Bibcode: 1992Sci...256.1190X. 
 17. Rosseinsky, M.; Ramirez, A.; Glarum, S.; Murphy, D.; Haddon, R.; Hebard, A.; Palstra, T.; Kortan, A. et al. (1991). "Superconductivity at 28 K in RbxC60". Physical Review Letters 66 (21): 2830–2832. doi:10.1103/PhysRevLett.66.2830. பப்மெட்:10043627. 
 18. "First fully computer-designed superconductor". KurzweilAI. 2013-10-11 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 19. Inushima, T. (2006). "Electronic structure of superconducting InN". Science and Technology of Advanced Materials 7: S112. doi:10.1016/j.stam.2006.06.004. Bibcode: 2006STAdM...7S.112I.   
 20. Makise, K.; Kokubo, N.; Takada, S.; Yamaguti, T.; Ogura, S.; Yamada, K.; Shinozaki, B.; Yano, K. et al. (2008). "Superconductivity in transparent zinc-doped In2O3 films having low carrier density". Science and Technology of Advanced Materials 9 (4): 044208. doi:10.1088/1468-6996/9/4/044208. பப்மெட்:27878025. Bibcode: 2008STAdM...9d4208M.   
 21. Schell, G.; Winter, H.; Rietschel, H.; Gompf, F. (1982). "Electronic structure and superconductivity in metal hexaborides". Physical Review B 25 (3): 1589. doi:10.1103/PhysRevB.25.1589. Bibcode: 1982PhRvB..25.1589S. 
 22. Nagamatsu, J.; Nakagawa, N.; Muranaka, T.; Zenitani, Y.; Akimitsu, J. (2001). "Superconductivity at 39 K in magnesium diboride". Nature 410 (6824): 63. doi:10.1038/35065039. பப்மெட்:11242039. Bibcode: 2001Natur.410...63N. http://www.researchgate.net/publication/12090250_Superconductivity_at_39_K_in_magnesium_diboride. 
 23. Oya, G. I.; Saur, E. J. (1979). "Preparation of Nb3Ge films by chemical transport reaction and their critical properties". Journal of Low Temperature Physics 34 (5–6): 569. doi:10.1007/BF00114941. Bibcode: 1979JLTP...34..569O. 
 24. Hulm, J. K.; Jones, C. K.; Hein, R. A.; Gibson, J. W. (1972). "Superconductivity in the TiO and NbO systems". Journal of Low Temperature Physics 7 (3–4): 291. doi:10.1007/BF00660068. Bibcode: 1972JLTP....7..291H. 
 25. Matthias, B. T.; Geballe, T. H.; Geller, S.; Corenzwit, E. (1954). "Superconductivity of Nb3Sn". Physical Review 95 (6): 1435. doi:10.1103/PhysRev.95.1435. Bibcode: 1954PhRv...95.1435M. 
 26. 26.0 26.1 Muranaka, T.; Kikuchi, Y.; Yoshizawa, T.; Shirakawa, N.; Akimitsu, J. (2008). "Superconductivity in carrier-doped silicon carbide". Science and Technology of Advanced Materials 9 (4): 044204. doi:10.1088/1468-6996/9/4/044204. பப்மெட்:27878021. Bibcode: 2008STAdM...9d4204M.   
 27. Pierson, Hugh O. (1996). Handbook of refractory carbides and nitrides: properties, characteristics, processing, and applications. William Andrew. பக். 193. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-8155-1392-5. https://books.google.com/books?id=pbt-RWodmVAC&pg=PA193. 
 28. Fisk, Z.; Schmidt, P. H.; Longinotti, L. D. (1976). "Growth of YB6 single crystals". Materials Research Bulletin 11 (8): 1019. doi:10.1016/0025-5408(76)90179-3. 
 29. Szabó, P.; Kačmarčík, J.; Samuely, P.; Girovský, J. N.; Gabáni, S.; Flachbart, K.; Mori, T. (2007). "Superconducting energy gap of YB6 studied by point-contact spectroscopy". Physica C: Superconductivity 460–462: 626. doi:10.1016/j.physc.2007.04.135. Bibcode: 2007PhyC..460..626S. http://www.researchgate.net/publication/243241952_Superconducting_energy_gap_of_YB_6_studied_by_point-contact_spectroscopy. 
 30. 30.0 30.1 Tsindlekht, M. I.; Genkin, V. M.; Leviev, G. I.; Felner, I.; Yuli, O.; Asulin, I.; Millo, O.; Belogolovskii, M. A. et al. (2008). "Linear and nonlinear low-frequency electrodynamics of surface superconducting states in an yttrium hexaboride single crystal". Physical Review B 78 (2): 024522. doi:10.1103/PhysRevB.78.024522. Bibcode: 2008PhRvB..78b4522T. 
 31. Lengauer, W. (1990). "Characterization of nitrogen distribution profiles in fcc transition metal nitrides by means of Tc measurements". Surface and Interface Analysis 15 (6): 377. doi:10.1002/sia.740150606.