முக்தபோத எண்ணிம நூலகம்

முக்தபோத எண்ணிம நூலகம் என்பது சைவ தாந்திரீக சமய சமசுகிருத மூலநூட்களை எண்ணிம வடிவில் ஆவணப்படுத்தும் பொருட்டு முக்தபோத எனும் அமைப்பால் முன்னெடுக்கப்படும் ஒரு திட்டம் ஆகும். இது 1995 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. இந்த நூலகத்தில் சில தமிழ் நூல்களும் உள்ளன.

வெளி இணைப்புகள்தொகு