முட்டையுரு

வடிவம்

முட்டையுரு (Oval) என்பது முட்டையின் தோற்றத்தை ஒத்த வளைந்த தளவுருவாகும்.[1] முட்டையுருவினுடைய முப்பரிமாண வடிவம் முட்டை வடிவப் பொருள் என அழைக்கப்படும்.[2]

வடிவியலில் முட்டையுரு

தொகு

வடிவியலில், சில வளையிகளைக் குறிப்பிடுவதற்கு முட்டையுரு எனும் சொல் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. முட்டையை ஒத்த வளையி முட்டையுரு என அழைக்கப்படும்.

வடிவியலில் முட்டையுரு பயன்படுத்தப்படுவதற்கான எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வருமாறு:-

  • காசினி முட்டையுரு
  • கார்த்தீசியன் முட்டையுரு

தொழினுட்ப வரைதல்

தொகு
 
தொழினுட்ப வரைதலில் முட்டையுருவை வரைதல்

தொழினுட்ப வரைதலில் படத்திலுள்ளவாறு முட்டையுரு வரையப்படும்.

ஆங்கிலத்தில்

தொகு

முட்டையுரு என்பதன் ஆங்கிலச் சொல்லான Oval என்பது இருபரிமாணத்திலோ முப்பரிமாணத்திலோ உள்ள முட்டையைப் போல் உள்ள உருவத்தை அல்லது நீள்வட்டத்தைக் குறிக்கிறது.[3] சில இடங்களிற்செவ்வகம் ஒன்றினால் இணைக்கப்பட்ட ஈரரை வட்டங்களைக் குறிக்கவும் Oval என்ற ஆங்கிலச் சொல் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

மேற்கோள்கள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=முட்டையுரு&oldid=2223387" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது