முதலியார் கல்வி அறக்கட்டளை

முதலியார் கல்வி அறக்கட்டளை அல்லது முதலியார் கல்வி நிறுவனம்(The Mudaliyar Educational Trust) என்பது 1971 நவம்பர் 24 அன்று நிறுவப்பட்டது. இந்த அறக்கட்டளை ஈரோடு, திருப்பூர் மாவ்வட்டத்தில் உள்ள செங்குந்தர் கைக்கோள முதலியார் சமூகத்தின் கல்வி முன்னேற்றத்துக்காக டாக்டர் செவிலியர் ஆர். ஏ. என். முத்துசாமி முதலியார் அவர்களின் முயற்ச்சியால் உருவாக்கப்பட்டது.[1]

இதன் தற்போதைய கவனம் செலுத்தும் பகுதிகளாக கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு வழங்குதல் ஆகியவை உளன.[2][3][4]

இந்த அறக்கட்டளையின் கீழ் செயல்ப்படும் கல்வி நிறுவனங்கள்தொகு

மேற்கோள்கள்தொகு