முளைய விருத்தி

முளைய விருத்தி என்பது பெண், ஆண் பாலணுக்களான கருமுட்டையும், விந்தும் இணைந்து, கருக்கட்டல் நிகழ்ந்து உருவாகும் கருவணு வானது முளையமாக விருத்தியடைந்து, முதிர்கருவாக வளர்ச்சியடையும்வரை நிகழும் செயல்முறையைக் குறிக்கும். மனிதரில் இந்த முளைய விருத்தியானது கருக்கட்டல் நடந்து 8 ஆவது கிழமைவரை (அதாவது கருத்தரிப்பு காலத்தின் 10 ஆவது கிழமைவரை) நிகழும்.

மனிதரில் முளைய விருத்தி

படத்தொகுப்பு தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=முளைய_விருத்தி&oldid=2039227" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது