முஸ்லிம் மறுமலர்ச்சி (சிற்றிதழ்)

முஸ்லிம் மறுமலர்ச்சி இந்தியா, தமிழ்நாடு சென்னையிலிருந்து 1982ம் ஆண்டில் வெளிவந்த ஓர் இசுலாமிய மாத இதழாகும்.

ஆசிரியர் தொகு

  • முகமதலி தஞ்சூரி.

இவர் மகாராணி எனும் இதழின் ஆசிரியராகவும் பிற்காலத்தில் இருந்துள்ளார்.

உள்ளடக்கம் தொகு

இசுலாமிய மறுமலர்ச்சி இசுலாமிய இலக்கிய ஆக்கங்கைளயும், இசுலாமிய அறிவியல் ஆக்கங்களையும் கொண்டிருந்தது.