யாழ்ப்பாண கிராம அலுவலர் பிரிவுகள்

இலங்கையின் யாழ் மாவட்ட கிராம அலுவலர் பிரிவுகளின் பட்டியல். (கிராம சேவையாளர் பிரிவு இலக்கமும் கிராம சேவையாளர் பிரிவும்)

கிராம சேவையாளர் பிரிவு தொகு

நெடுந்தீவு தொகு

 1. யா/1 நெடுந்தீவு மேற்கு
 2. யா/2 நெடுந்தீவு தெற்கு
 3. யா/3 நெடுந்தீவு மத்தி மேற்கு
 4. யா/4 நெடுந்தீவு மத்தி
 5. யா/5 நெடுந்தீவு மத்தி கிழக்கு
 6. யா/6 நெடுந்தீவு கிழக்கு

வேலணை தொகு

 1. யா/7 மண்டைதீவு கிழக்கு
 2. யா/8 மண்டைதீவு மேற்கு
 3. யா/9 மண்டடதீவு தெற்கு
 4. யா/10 அல்லைப்பிட்டி
 5. யா/11 மண்கும்பான்
 6. யா/12 வேலணை வடக்கு
 7. யா/13 வேலணை வடகிழக்கு
 8. யா/14 வேலணை கிழக்கு
 9. யா/15 வேலணை தென்கிழக்கு
 10. யா/16 வேலணை மத்தி கிழக்கு
 11. யா/17 வேலணை தெற்கு
 12. யா/18 வேலணை மத்தி மேற்கு
 13. யா/19 வேலணை மேற்கு
 14. யா/20 சரவணை கிழக்கு
 15. யா/21 சரவணை மேற்கு
 16. யா/22 புங்குடுதீவு வடகிழக்கு
 17. யா/23 புங்குடுதீவு கிழக்கு
 18. யா/24 புங்குடுதீவு தென் கிழக்கு
 19. யா/25 புங்குடுதீவு கிழக்கு மேற்கு
 20. யா/26 புங்குடுதீவு தெற்கு
 21. யா/27 புங்குடுதீவு வடக்கு
 22. யா/28 புங்குடுதீவு வடமத்தி
 23. யா/29 புங்குடுதீவு தென் மேற்கு
 24. யா/30 புங்குடுதீவு மத்தி மேற்கு
 25. யா/31 புங்குடுதீவு மத்தி கிழக்கு
 26. யா/32 புங்குடுதீவு வட மேற்கு
 27. யா/33 புங்குடுதீவு மேற்கு
 28. யா/34 நயினாதீவு வடக்கு
 29. யா/35 நயினாதீவு மத்தி
 30. யா/36 நயினாதீவு தெற்கு

ஊர்காவற்துறை தொகு

 1. யா/37 அனலைதீவு வடக்கு
 2. யா/38 அனலைதீவு தெற்கு
 3. யா/39 எழுவை தீவு
 4. யா/49 ஊர்காவற்துறை
 5. யா/50 பருத்தியடைப்பு
 6. யா/51 கரம்பன்
 7. யா/52 கரம்பன் கிழக்கு
 8. யா/53 கரம்பன் தென்கிழக்கு
 9. யா/54 கரம்பன் மேறகு
 10. யா/55 நாரந்தனை வடக்கு
 11. யா/56 நாரந்தனை வட மேற்கு
 12. யா/57 நாரந்தனை
 13. யா/58 நாரந்தனை தெற்கு
 14. யா/59 சுருவில்
 15. யா/60 புளியங்கூடல்

காரைநகர் தொகு

 1. யா/40 காரைநகர் மேற்கு
 2. யா/41 காரைநகர் வடமேற்கு
 3. யா/42 காரைநகர் கிழக்கு
 4. யா/43 காரைநகர் தென்கிழக்கு
 5. யா/44 காரைநகர் தெற்கு
 6. யா/45 காரைநகர் தென்மேற்கு
 7. யா/46 காரைநகர் வடக்கு
 8. யா/47 காரைநகர் வடகிழக்கு
 9. யா/48 காரைநகர் மத்தி

யாழ்ப்பாணம் தொகு

 1. யா/61 நெடுங்குளம்
 2. யா/62 கொழும்புத்துறை கிழக்கு
 3. யா/63 கொழும்புத்துறை மேற்கு
 4. யா/64 பாசையூர் கிழக்கு
 5. யா/65 பாசையூர் மேறகு
 6. யா/66 ஈச்சமோட்டை
 7. யா/67 திருநகர்
 8. யா/68 றெக்கிளமேசன் கிழக்கு
 9. யா/69 றெக்கிளமேசன் மேற்கு
 10. யா/70 குருநகர் கிழக்கு
 11. யா/71 குருநகர் மேற்கு
 12. யா/72 சின்னக்கடை
 13. யா/73 யாழ்நகர கிழக்கு
 14. யா/74 யாழ்நகர் மேற்கு
 15. யா/75 சுண்டுக்குளி தெற்கு
 16. யா/76 சுண்டுக்குளிி வடக்கு
 17. யா/77 மருதடி
 18. யா/78 அத்தியடி
 19. யா/79 சிராம்பையடி
 20. யா/80 கோட்டை
 21. யா/82 வண்ணார்பண்ணை
 22. யா/83 கொட்டடி
 23. யா/84 நாவாந்துறை தெற்கு
 24. யா/85 நாவாந்துறை வடக்கு
 25. யா/86 மூர் விதி தெற்கு
 26. யா/87 மூர் விதி வடக்கு
 27. யா/88 புதிய மூர் வீதி

நல்லூர் தொகு

 1. யா/89 அரியாலை தென்கிழக்கு
 2. யா/90 அரியாலை கிழக்கு
 3. யா/91 அரியாலை வடமேற்கு
 4. யா/92 அரியாலை மத்தி மேற்கு
 5. யா/93 அரியாலை தென்மேற்கு
 6. யா/94 அரியாலை வடமத்தி
 7. யா/95 அரியாலை மத்தி
 8. யா/96 அரியாலை மத்தி தெற்கு
 9. யா/97 ஐயனார் கோவிலடி
 10. யா/98 வண்ணார்பண்ணை வடக்கு
 11. யா/99 வண்ணார்பண்ணை வடமேற்கு
 12. யா/100 வண்ணார்பண்ணை கிழக்கு
 13. யா/101 நீராவியடி
 14. யா/102 கந்தர்மடம் வடமேற்கு
 15. யா/103 கந்தர்மடம் வடகிழக்கு
 16. யா/104 கந்தர்மடம் தென்மேற்கு
 17. யா/105 கந்தர்மடம் தென் கிழக்கு
 18. யா/106 நல்லூர் வடக்கு
 19. யா/107 நல்லூர் ராஜதானி
 20. யா/108 நல்லூர் தெற்கு
 21. யா/109 சங்கிலியன் தோப்பு
 22. யா/110 திருநெல்வேலி மேற்கு
 23. யா/111 திருநெல்வேலி மத்திதெற்கு
 24. யா/112 திருநெல்வேலி தென்கிழக்கு
 25. யா/113 திருநெல்வேலி வடகிழக்கு
 26. யா/114 திருநெல்வேலி மத்திவடக்கு
 27. யா/115 கோண்டாவில் வடமேற்கு
 28. யா/116 கோண்டாவில் தென்மேற்கு
 29. யா/117 கோண்டாவில் மத்திமேற்கு
 30. யா/118 கோண்டாவில் மத்திகிழக்கு
 31. யா/119 கோண்டாவில் வடகிழக்கு
 32. யா/120 கோண்டாவில் தென்கிழக்கு
 33. யா/121 கொக்குவில் வடகிழக்கு
 34. யா/122 கொக்குவில் கிழக்கு
 35. யா/123 கொக்குவில் தென்கிழக்கு
 36. யா/124 கொக்குவில் வடமேற்கு
 37. யா/125 கொக்குவில் மேற்கு
 38. யா/126 கொக்குவில் மத்திகிழக்கு
 39. யா/127 கொக்குவில் தென்மேற்கு
 40. யா/128 கொக்குவில் மத்திமேற்கு

சண்டிலிப்பாய் தொகு

 1. யா/129 சுதுமலை வடக்கு
 2. யா/130 சுதுமலை தெற்கு
 3. யா/131 சாவற்காடு
 4. யா/132 உயரப்புலம்
 5. யா/133 ஆனைக்கோட்டை
 6. யா/134 நவாலி வடக்கு
 7. யா/135 நவாலி கிழக்கு
 8. யா/136 நவாலி தெற்கு
 9. யா/137 மானிப்பாய் வடக்கு
 10. யா/138 மானிப்பாய் கிழக்கு
 11. யா/139 மானிப்பாய் தெற்கு
 12. யா/140 மானிப்பாய் மேற்கு
 13. யா/141 சண்டிலிப்பாய் வடக்கு
 14. யா/142 சண்டிலிப்பாய் மத்தி
 15. யா/143 சண்டிலிப்பாய் மேற்கு
 16. யா/144 மாகியப்பிட்டி
 17. யா/145 வடலியடைப்பு
 18. யா/146 பண்டத்தரிப்பு
 19. யா/147 பிரான்பற்று
 20. யா/148 சில்லாலை வடக்கு
 21. யா/149 சில்லாலை தெற்கு
 22. யா/150 மாதகல் கிழக்கு
 23. யா/151 மாதகல் தெற்கு
 24. யா/152 மாதகல் மேற்கு
 25. யா/153 பெரியவிளான்
 26. யா/154 மாரீசன்கூடல்
 27. யா/155 இளவாலை
 28. யா/156 முள்ளானை
 29. யா/157 வட்டு கிழக்கு

சங்கானை தொகு

 1. யா/158 வட்டு வடக்கு
 2. யா/159 சங்கரத்தை
 3. யா/160 அராலி மேற்கு
 4. யா/161 அராலி மத்தி
 5. யா/162 அராலி தெற்கு
 6. யா/163 அராலி கிழக்கு
 7. யா/164 அராலி வடக்கு
 8. யா/165 வட்டு தெற்கு
 9. யா/166 வட்டு தென்மேற்கு
 10. யா/167 வட்டு மேற்கு
 11. யா/168 தொல்புரம் கிழக்கு
 12. யா/169 தொல்புரம் மேற்கு
 13. யா/170 பொன்னாலை
 14. யா/171 மூளாய்
 15. யா/172 சுழிபுரம் மேற்கு
 16. யா/173 சுழிபுரம் மத்தி
 17. யா/174 சுழிபுரம் கிழக்கு
 18. யா/175 பண்ணாகம்
 19. யா/176 பனிப்புலம்
 20. யா/177 சித்தன்கேணி
 21. யா/178 சங்கானை கிழக்கு
 22. யா/179 சங்கானை மேற்கு
 23. யா/180 சங்கானை தெற்கு
 24. யா/181 சங்கானை மத்தி

உடுவில் தொகு

 1. யா/182 உடுவில் தென் மேற்கு
 2. யா/183 உடுவில் தென் கிழக்கு
 3. யா/184 உடுவில் மத்தி
 4. யா/185 உடுவில் வட மத்தி
 5. யா/186 உடுவில் வடக்கு
 6. யா/187 சங்குவேலி
 7. யா/188 இணுவில் தென்மேற்கு
 8. யா/189 இணுவில் கிழக்கு
 9. யா/190 இணுவில் வடகிழக்கு
 10. யா/191 இணுவில் மேற்கு
 11. யா/192 தாவடி தெற்கு
 12. யா/193 தாவடி கிழக்கு
 13. யா/194 தாவடி வடக்கு
 14. யா/195 சுன்னாகம் நகர் வடக்கு
 15. யா/196 சுன்னாகம் நகர் தெற்கு
 16. யா/197 சுன்னாகம் நகர் கிழக்கு
 17. யா/198 சுன்னாகம் நகர் மத்தி
 18. யா/199 சுன்னாகம் நகர் மேற்கு
 19. யா/200 கந்தரோடை
 20. யா/201 ஏழாலை மேற்கு
 21. யா/202 ஏழாலை தென்மேற்கு
 22. யா/203 ஏழாலை தெற்கு
 23. யா/204 ஏழாலை கிழக்கு
 24. யா/205 ஏழாலை வடக்கு
 25. யா/206 ஏழாலை மத்தி
 26. யா/207 புன்னாலைக்கட்டுவன் தெற்கு
 27. யா/208 புன்னாலைக்கட்டுவன் வடக்கு
 28. யா/209 ஈவினை
 29. யா/210 குப்பிளான் தெற்கு
 30. யா/211 குப்பிளான் வடக்கு

தெல்லிப்பழை தொகு

 1. யா/212 மல்லாகம் தெற்கு
 2. யா/213 மல்லாகம் மத்தி
 3. யா/214 மல்லாகம் வடக்கு
 4. யா/215 அளவெட்டி வடக்கு
 5. யா/216 அளவெட்டி மத்தி
 6. யா/217 அளவெட்டி கிழக்கு
 7. யா/218 கணேஸ்வரம்
 8. யா/219 அளவெட்டி தெற்கு
 9. யா/220 அளவெட்டி மேற்கு
 10. யா/221 இளவாலை வடக்கு
 11. யா/222 இளவாலை வடமேற்கு
 12. யா/223 வித்தகபுரம்
 13. யா/224 பன்னாலை
 14. யா/225 கொல்லங்கலட்டி
 15. யா/226 நகுலேஸ்வரம்
 16. யா/227 தெல்லிப்பழை கிழக்கு
 17. யா/228 தெல்லிப்பழை
 18. யா/229 துர்க்காபுரம்
 19. யா/230 தந்தை செல்வர புரம்
 20. யா/231 மாவிட்டபுரம்
 21. யா/232 மாவிட்டபுரம் தெற்கு
 22. யா/233 காங்கேசன்துறை மேற்கு
 23. யா/234 காங்கேசன்துறை மத்தி
 24. யா/235 காங்கேசன்துறை தெற்கு
 25. யா/236 பளை வீமன்காமம் வடக்கு
 26. யா/237 பளை வீமன்காமம் தெற்கு
 27. யா/238 கட்டுவன்
 28. யா/239 கட்டுவன் மேற்கு
 29. யா/240 தென்மயிலை
 30. யா/241 வறுத்தலைவிளான்
 31. யா/242 குரும்பசிட்டி
 32. யா/243 குரும்பசிட்டி கிழக்கு
 33. யா/244 வசாவிளான் கிழக்கு
 34. யா/245 வசாவிளான் மேற்கு
 35. யா/246 மயிலிட்டி வடக்கு
 36. யா/247 தையிட்டி கிழக்கு
 37. யா/248 மயிலிட்டித்துறை தெற்கு
 38. யா/249 தையிட்டி வடக்கு
 39. யா/250 தையிட்டி தெற்கு
 40. யா/251 மயிலிட்டித்துறை வடககு
 41. யா/252 பலாலி தெற்கு
 42. யா/253 பலாலி கிழக்கு
 43. யா/254 பலாலி வடக்கு
 44. யா/255 பலாலி வடமேற்கு
 45. யா/256 பலாலி மேற்கு

கோப்பாய் தொகு

 1. யா/257 இருபாலை தெற்கு
 2. யா/258 இருபாலை கிழக்கு
 3. யா/259 கல்வியங்காடு
 4. யா/260 கோப்பாய் தெற்கு
 5. யா/261 கோப்பாய் மத்தி
 6. யா/262 கோப்பாய் வடக்கு
 7. யா/263 உரும்பிராய் மேற்கு
 8. யா/264 உரும்பிராய் வடக்கு
 9. யா/265 உரும்பிராய் தெற்கு
 10. யா/266 உரும்பிராய் கிழக்கு
 11. யா/267 ஊரெழு
 12. யா/268 நீர்வேலி தெற்கு
 13. யா/269 நீர்வேலி வடக்கு
 14. யா/270 நீர்வேலி மேற்கு
 15. யா/271 சிறுப்பிட்டி கிழக்கு
 16. யா/272 சிறுப்பிட்டி மேற்கு
 17. யா/273 புத்தூர் மேற்கு
 18. யா/274 புத்தூர் வடக்கு
 19. யா/275 நவக்கிரி
 20. யா/276 ஆவரங்கால் கிழக்கு
 21. யா/277 ஆவரங்கால் மேற்கு
 22. யா/278 புத்தூர் கிழக்கு
 23. யா/279 அச்செழு
 24. யா/280 வாதரவத்தை
 25. யா/281 பத்தைமேனி
 26. யா/282 தம்பாலை கதிரிப்பாய்
 27. யா/283 இடைக்காடு
 28. யா/284 வளலாய்
 29. யா/285 அச்சுவேலி வடக்கு
 30. யா/286 அச்சுவேலி தெற்கு
 31. யா/287 அச்சுவேலி மேற்கு

சாவகச்சேரி தொகு

 1. யா/288 கைதடி வடக்கு
 2. யா/289 கைதடி கிழக்கு
 3. யா/290 கைதடி மத்தி
 4. யா/291 கைதடி தெற்கு
 5. யா/292 கைதடி தென்கிழக்கு
 6. யா/293 கைதடி மேற்கு
 7. யா/294 நாவற்குழி மேற்கு
 8. யா/295 நாவற்குழி கிழக்கு
 9. யா/296 கோயிலாக்கண்டி
 10. யா/297 கைதடி நாவற்குழி
 11. யா/298 மறவன்புலேர
 12. யா/299 தனங்கிளப்பு
 13. யா/300 சாவகச்சேரி நகர்
 14. யா/301 கோவில்குடியிருப்பு
 15. யா/302 சங்கத்தானை
 16. யா/303 சாவகச்சேரி வடக்கு
 17. யா/304 மட்டுவில்
 18. யா/305 கல்வயல்
 19. யா/306 நுணாவில் கிழக்கு
 20. யா/307 நுணாவில் மத்தி
 21. யா/308 நுணாவில் மேற்கு
 22. யா/309 கைதடி நுணாவில்
 23. யா/310 தென் மட்டுவில்
 24. யா/311 மடடுவில் நுணாவில்
 25. யா/312 மட்டுவில் மத்தி
 26. யா/313 மட்டுவில் வடக்கு
 27. யா/314 மட்டுவில் கிழக்கு
 28. யா/315 சந்திரபுரம்
 29. யா/316 சரசாலை தெற்கு
 30. யா/317 சரசாலை வடக்கு
 31. யா/318 மீசாலை கிழக்கு
 32. யா/319 மீசாலை மேற்கு
 33. யா/320 இராமாவில்
 34. யா/321 மீசாலை வடக்கு
 35. யா/322 அல்லாரை
 36. யா/323 வெள்ளாம்போக்கட்டி
 37. யா/324 கச்சாய்
 38. யா/325 பாலாவி
 39. யா/326 கொடிகாமம்
 40. யா/327 கொடிகாமம்
 41. யா/328 கொடிகாமம்
 42. யா/329 உசன்
 43. யா/330 கரம்பகம்
 44. யா/331 விடத்தல்பளை
 45. யா/332 கொற்பெலி
 46. யா/333 எழுதுமட்டுவாள் தெற்கு
 47. யா/334 எழுதுமட்டுவாள் வடக்கு
 48. யா/335 மிருசுவில் வடக்கு
 49. யா/336 மிருசுவில் தெற்கு
 50. யா/337 குடமியன்
 51. யா/338 நாவற்காடு
 52. யா/339 வரணி வடக்கு
 53. யா/340 மாசேரி
 54. யா/341 இடைக்குறிச்சி
 55. யா/342 கரம்பைக்குறிச்சி
 56. யா/343 வரணி இயற்ராலை
 57. யா/344 தாவளை இயற்றாலை
 58. யா/345 மந்துவில் கிழக்கு
 59. யா/346 மந்துவில் மேற்கு
 60. யா/347 மந்துவில் வடக்கு

கரவெட்டி தொகு

 1. யா/348 கரணவாய் தெற்கு
 2. யா/349 கரணவாய் மேற்கு
 3. யா/350 கரணவாய்
 4. யா/351 கரணவாய் கிழக்கு
 5. யா/352 உடுப்பிட்டி
 6. யா/353 உடுப்பிட்டி வடக்கு
 7. யா/354 உடுப்பிட்டி தெற்கு
 8. யா/355 வல்வெட்டி
 9. யா/356 வல்வெட்டி மத்தி
 10. யா/357 சமரபாகு
 11. யா/358 இமையாணன்
 12. யா/359 இமையாணன் மேற்கு
 13. யா/360 கரணவாய் வடக்கு
 14. யா/361 கரணவாய் வட மேற்கு
 15. யா/362 கரணவாய் மத்தி
 16. யா/363 கரவெட்டி மேற்கு
 17. யா/364 கரவெட்டி வடக்கு
 18. யா/365 கரவெட்டி தெற்கு
 19. யா/366 மாத்தோணி
 20. யா/367 கரவெட்டி மத்தி
 21. யா/368 கரவெட்டி கிழக்கு
 22. யா/369 கட்டைவேலி
 23. யா/370 துன்னாலை தெற்கு
 24. யா/371 துன்னாலை கிழக்கு
 25. யா/372 துன்னாலை
 26. யா/373 துன்னாலை மத்தி
 27. யா/374 துன்னாலை மேற்கு
 28. யா/375 நெல்லியடி வடக்கு
 29. யா/376 நெல்லியடி
 30. யா/377 நெல்லியடி கிழக்கு
 31. யா/378 அல்வாய்
 32. யா/379 அல்வாய் தெற்கு
 33. யா/380 அல்வாய் கிழக்கு
 34. யா/381 அத்தை
 35. யா/382 கப்பூது

பருத்தித்துறை தொகு

 1. யா/383 தொண்டமானாறு தெற்கு
 2. யா/384 தொண்டமானாறு வடக்கு
 3. யா/385 கெருடாவில் தெற்கு
 4. யா/386 கெருடாவில் வடக்கு
 5. யா/387 கெருடாவில் கிழக்கு
 6. யா/388 வல்வெட்டித்துறை வட மேற்கு
 7. யா/389 வல்வெட்டித்துறை வட மத்தி
 8. யா/390 வல்வெட்டித்துறை வட கிழக்கு
 9. யா/391 வல்வெட்டித்துறை தென் மேற்கு
 10. யா/392 வல்வெட்டித்துறை தென் கிழக்கு
 11. யா/393 பொலிகண்டி மேற்கு
 12. யா/394 பொலிகண்டி கிழக்கு
 13. யா/395 பொலிகண்டி தெற்கு
 14. யா/396 அல்வாய் மேற்கு
 15. யா/397 அல்வாய் வட மேற்கு
 16. யா/398 அல்வாய் வட மத்தி
 17. யா/399 வியாபாரிமூலை
 18. யா/400 அல்வாய் வடக்கு
 19. யா/401 பருத்தித்துறை
 20. யா/402 பருத்தித்துறை தெற்கு
 21. யா/403 பருத்தித்துறை கிழக்கு
 22. யா/404 தும்பளை
 23. யா/405 தும்பளை கிழக்கு
 24. யா/406 கற்கோவளம்
 25. யா/407 புலோலி வடக்கு
 26. யா/408 புலோலி வட கிழக்கு
 27. யா/409 புலோலி மத்தி
 28. யா/410 புலோலி மேற்கு
 29. யா/411 புலோலி தென் கிழக்கு
 30. யா/412 புலோலி வட மேற்கு
 31. யா/413 புலோலி கிழக்கு
 32. யா/414 புலோலி தெற்கு
 33. யா/415 மந்திகை
 34. யா/416 வல்லிபுரம்
 35. யா/417 துன்னாலை வடக்கு

மருதங்கேணி தொகு

 1. யா/418 மணற்காடு
 2. யா/419 குடத்தனை
 3. யா/420 குடத்தனை வடக்கு
 4. யா/421 அம்பன்
 5. யா/422 பொற்பதி
 6. யா/423 நாகர்கோவில் கிழக்கு
 7. யா/424 நாகர்கோவில் மேற்கு
 8. யா/425 நாகர்கோவில் தெற்கு
 9. யா/426 செம்பியன்பற்று வடக்கு
 10. யா/427 செம்பியன்பற்று தெற்கு
 11. யா/428 மருதங்கேணி
 12. யா/429 வத்திராயன்
 13. யா/430 உடுத்துறை
 14. யா/431 ஆழியவளை
 15. யா/432 வெற்றிலைக்கேணி
 16. யா/433 முள்ளியான்
 17. யா/434 போக்கறுப்பு வேதக்குளம்
 18. யா/435 சுண்டிக்குளம்

உசாத்துணை தொகு