ரசிகப்பிரியா

ரசிகப்பிரியா கருநாடக இசையின் 72வது மேளகர்த்தா இராகம் ஆகும். அசம்பூர்ண மேளபத்ததியில் இந்த இராகத்திற்கு ரசமஞ்சரி என்று பெயர்.

இலக்கணம் தொகு

 
ரசிகப்பிரியா சுரங்கள் C யிலிருந்து தொடக்கம்
ஆரோகணம்: ஸ ரி332 ப த3 நி3 ஸ்
அவரோகணம்: ஸ் நி33 ப ம23 ரி3
  • "ஆதித்ய" என்றழைக்கப்படும் 12ஆவது சக்கரத்தில் 6ஆவது மேளம்.
  • இந்த இராகத்தில் ஷட்ஜம், ஷட்சுருதி ரிஷபம் (ரி2), அந்தர காந்தாரம் (க3), பிரதி மத்திமம் (ம2), பஞ்சமம், ஷட்சுருதி தைவதம் (த3), காகலி நிஷாதம் (நி3) ஆகிய சுரங்கள் வருகின்றன.
  • 36வது மேளமாகிய சலநாட்டையின் நேர் பிரதி மத்திம மேளம் ஆகும்.
  • மூர்ச்சனாகாரக மேளம். இதன் காந்தார, நிஷாத மூர்ச்சனைகள் முறையே சிம்மேந்திரமத்திமம் (57), மாயாமாளவகௌளை (15) ஆகிய மேளங்களைத் தோற்றுவிக்கும்.

உருப்படிகள் தொகு

வெளியிணைப்புகள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ரசிகப்பிரியா&oldid=2617582" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது