ராம்கட் சட்டமன்றத் தொகுதி (ஜார்க்கண்டு)

இதே பெயரில் உள்ள பிற தொகுதிகளைப் பற்றி அறிய, ராம்கட் சட்டமன்றத் தொகுதி என்ற பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.

ராம்கட் சட்டமன்றத் தொகுதி (ஜார்க்கண்டு) என்பது ஜார்க்கண்டின் சட்டமன்றத்துக்கான தொகுதியாகும்.[1] இது ஹசாரிபாக் மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது.[1]

பகுதிகள்தொகு

இந்த தொகுதியில் கீழ்க்காணும் பகுதிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.[1]

சட்டமன்ற உறுப்பினர்தொகு

சான்றுகள்தொகு