வரிசைப் பட்டியல்

வரிசைப் பட்டியல் என்பது தரவுகளை ஒழுங்கமைத்து காட்சிப்படுத்த உதவும் ஒரு தகவல் வெளிப்படுத்தல் முறையாகும். வரிசைப் பட்டியல்கள் தொடர்பாடல், ஆய்வு, தரவு பகுப்பாய்வு துறைகளில் பரந்த பயன்பாட்டில் இருக்கின்றன. ஒரு வரிசைப் பட்டியல் வரிசைகளையும், நிரல்களையும் கொண்டிருக்கிறது.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வரிசைப்_பட்டியல்&oldid=2074283" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது