வலைவாசல்:ஊடகப் போட்டி/அறிமுகம்/en

போட்டி பற்றிய அறிமுகத்தைத் தமிழில் காண இங்கு சொடுக்குங்கள்

Home   Introduction   Rules   Participate   Results   FAQs  

Introductionதொகு

The TamilWiki Media contest is being organised

  1. To increase the quality media content related to Tamil and Tamilians in Wikimedia projects
  2. To attract non-text contributors like photographers, graphic artists, animators, map makers and videographers to Tamil wiki projects

Not everyone can write articles in Wikipedia. Some don't have enough time to write articles while some may not like writing articles. But taking photographs or videos might be easier and preferable for them. They might also possess many multimedia files they have created in the past. Moreover the procedure for uploading files to Wikimedia has become simple now. So anyone can take part in this contest easily and contribute to Tamil Wiki projects.

By uploading the files to Wikimedia Commons - a sister project of Wikipedia, they can be be used not only in Tamil Wikipedia but also in other language wikipedias and other Wikimedia projects like Wiktionary, Wikibooks and Wikinews