வலைவாசல்:ஊடகப் போட்டி/தரவேற்ற உதவி/en

போட்டியில் தரவேற்ற உதவியை தமிழில் பெற இங்கு சொடுக்குங்கள்

Home   Introduction   Rules   Participate   Results   FAQs  


Upload Tutorial

தொகு
Uploading procedure in Commons
Procedure for uploading multiple files at the same time
Audio Video Images
Accepted File Format .ogg (Ogg vorbis) and .midi .ogv (Ogg theora) .jpg, .svg, .png, .gif
Free Conversion Software Audacity ffmpeg2theora, Firefogg, Miro Video Converter inkscape, gimp, photoscape
Help pages Audio Help Video Help Image Help