வலைவாசல்:ஊடகப் போட்டி/தரவேற்ற உதவி

To get the help page in in English, click here
முகப்பு   அறிமுகம்   விதிகள்   பங்கேற்க   முடிவுகள்   அ.கே.கே  


தரவேற்றக் கையேடு தொகு

காமன்சில் கோப்பினை பதிவேற்றும் வழிமுறை
காமன்சில் பல கோப்புகளை ஒரே நேரத்தில் பதிவேற்றும் வழிமுறை

கோப்பு உதவி தொகு

ஒலி நிகழ்படம்/காணொளி புகைப்படம்
தேவையான கோப்பு முறை .ogg (Ogg vorbis) மற்றும் .midi .ogv (Ogg theora) .jpg, .svg, .png, .gif
மாற்றும் இலவச மென்பொருள் Audacity ffmpeg2theora, Firefogg, Miro Video Converter inkscape, gimp, photoscape
உதவிப் பக்கங்கள் ஒலிக்கோப்பு உதவி நிகழ்படக் கோப்பு உதவி புகைப்பட உதவி