வலைவாசல்:ஊடகப் போட்டி/விதிகள்

To view the rules of the contest in English, click here
முகப்பு   அறிமுகம்   விதிகள்   பங்கேற்க   முடிவுகள்   அ.கே.கே  

விதிகள்தொகு

 • பதிவேற்றப்படும் கோப்புகள் பதிவேற்றுபவரது சொந்த ஆக்கங்களாக இருக்க வேண்டும். பதிப்புரிமை மீறப்பட்டவை இனங்காணப்பட்டு உடனடியாக நீக்கப்படும். (மேலும் காண்க விக்கிப்பீடியா:பதிப்புரிமை)
 • ஒருவர் எத்தனை கோப்புகளை வேண்டுமானாலும் பதிவேற்றலாம். கோப்புகளின் எண்ணிக்கைக்கு உச்சவரம்பு கிடையாது.
 • போட்டி காலம்: நவம்பர் 15, 2011 - பெப்ரவரி 29, 2012
 • பரிசுக்குத் தகுதியுடைய ஆக்கங்கள்: தமிழ் - தமிழர் தொடர்புடைய கட்டுரைகளில் பயன்படுத்தத் தக்கவையாக இருத்தல் வேண்டும். பின்வரும் வகை ஊடகங்கள் பதிவேற்றப்படலாம்
  • தமிழர் வாழிடங்கள் தொடர்பான படங்கள்
  • தமிழர், தமிழியல் தொடர்புடையோர் படங்கள்
  • தமிழர் மரபுச் சின்னங்களின் படங்கள்
  • தமிழ் நிறுவனங்களின் படங்கள்
  • தமிழர் நிலச்சூழல், உயிரினங்களின் படங்கள்
  • தமிழர் பாரம்பரியக் களங்கள் - கோவில்கள், வழிபாட்டுத் தலங்கள், கட்டடங்கள் போன்றவற்றின் படங்கள்
  • தமிழில் கல்விவளங்கள்; தமிழ்வழிக் கல்விக்கு பயன்படக்கூடிய ஊடகங்கள் அனைத்தும் - தமிழில் விளக்கம் உள்ள வரைபடங்கள், நிலப்படங்கள், கணித, அறிவியல் படங்கள், அட்டவணைகள், விளக்கப்படங்கள், ஒலிக்கோப்புகள், நிகழ்படக் கோப்புகள்
  • தமிழ்ச் சொற்களின் ஒலிப்பு/உச்சரிப்புக் கோப்புகள்
  • தமிழ் இலக்கியப் பாடல்களின் ஒலிக் கோப்புகள்.
  • தமிழர் பண்பாட்டு ஊடகப் பதிவுகள் (தமிழ் நாட்டார் பாடல்கள், ஆடல், பாடல், சடங்குகள், மற்றும் கிராமியக் கலைகள், விளையாட்டுகள் போன்றவற்றின் ஒலி/ஒளிக் கோப்புகள்)
 • ஆக்கங்கள் மட்டுமே தமிழ்-தமிழர் தொடர்புடையதாக இருக்க வேண்டுமென்பது விதி. ஆக்குனர் தமிழராக இருக்கத் தேவையில்லை. தமிழரல்லாதோரும் பங்கேற்கலாம்.
 • பதிவேற்றக் கூடிய கோப்பு முறைகள்:
  • புகைப்படம் -- jpg, png, svg, xcf, TIFF
  • நிகழ்படம் -- .ogg theora (.ogv)
  • அசைப்படம் -- .gif
  • ஒலிக்கோப்புகள் ogg vorbis (.ogg), .midi
 • பரிசுக்குத் தகுதியான கோப்புக்களின் தேர்வு நயம் 50%, பயன்பாடு 50% எனப் புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டு தெரிவு செய்யப்படும்.

பரிசுகள்தொகு

 • முதல் பரிசு: 200 அமெரிக்க டாலர்கள்
 • இரண்டாம் பரிசு : 100 அமெரிக்க டாலர்கள்
 • மூன்றாம் பரிசு : 50 அமெரிக்க டாலர்கள்
 • ஆறுதல் பரிசுகள்: 25 X 2 = 50 அமெரிக்க டாலர்கள்
 • தொடர் பங்காளிப்பாளர் பரிசுகள் : 100 X 3 = 300 அமெரிக்க டாலர்கள்
 • சிறப்புப் பரிசு: 150 அமெரிக்க டாலர்கள் (தமிழர் தொழிற்கலைகள் ஆவணங்கள்: படம், நிகழ்படம், வரைபடம், ஒலிக்கோப்பு)
 • பரிசு பெற்றோருக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்படும். பரிசு பெற்ற ஆக்கங்கள் தமிழ் விக்கித் திட்டங்களின் முதற்பக்கங்களில் காட்சிப்படுத்தப்படும்.
 • ஒருவர் ஒன்று/இரண்டு/மூன்று/ஆறுதல் ஆகியவற்றில் ஒன்றை மட்டுமே பெறலாம். இவற்றில் ஒன்றைப் பெற்ற ஒருவர் தொடர் பங்களிப்புகள்/ பிற சிறப்புப்பிரிவுகளிலும் பரிசு பெறலாம். ஆனால் ஒரு ஆக்கத்துக்கு ஒரு பரிசு மட்டுமே. பொதுப்பிரிவுகளில் பரிசுக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆக்கம், சிறப்புப் பிரிவிலும் பரிசுக்கு கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டாது.
 • பரிசுகள் பொதுமை கருதி அமெரிக்க டாலர்களில் அறிவிக்கப்பட்டாலும், கையிருப்பு இந்திய ரூபாய்களில் உள்ளது. எனவே நாணய மாற்று விகித்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களால் போட்டி முடிந்த பின் (மார்ச் 2012) வழங்கப்படும் பரிசுத் தொகையில் சிறிய மாற்றங்கள் ஏற்படலாம்.