வலைவாசல்:சென்னை/சிறப்புக் கட்டுரைகள்

இப்பகுதியிலுள்ளவை விக்கிப்பீடியாவின் சென்னை வலைவாசலின் ஒரு பிரிவான சிறப்பு கட்டுரை என்ற பகுதியில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டவை.

தாங்களும் சென்னை வலைவாசலில் காட்சிப்படுத்துவதற்கான சிறப்பு பக்கங்களைப் பரிந்துரைக்கலாம். (காப்பகமானது காட்சிப்படுத்தப்பட்டதன் அடிப்படையில் அடுக்கப்பட்டுள்ளது.)

வடிவமைப்பு
{{வலைவாசல்:சென்னை/தேர்வுக் கட்டுரை/வடிவமைப்பு
 |படிமம்    =
 |படிம தலைப்பு =
 |உரை     =
 |இணைப்பு   =
 |முகப்பு    = வலைவாசல்:சென்னை/சிறப்புக் கட்டுரை
}}

<noinclude>
[[பகுப்பு:சிறப்புக் கட்டுரை - சென்னை வலைவாசல்‎]]
</noinclude>

காப்பகம்தொகு

1 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:சென்னை/தேர்வுக் கட்டுரை/1

சென்னை மாவட்டம் இந்திய மாநிலமான தமிழ்நாட்டின் மாவட்டங்களில் ஒன்றாகும். இது ஒரு நகரம் சார்ந்த மாவட்டம் என்பதால் இம்மாவட்டத்திற்கு தலை நகரம் கிடையாது.இந்திய 2001 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இம்மாவட்டத்தில் 43,43,645 மக்கள் வசிக்கின்றார்கள். இவர்களில் 51% ஆண்கள், 49% பெண்கள் ஆவார்கள். சென்னை மக்களின் சராசரி கல்வியறிவு 85% ஆகும், இதில் ஆண்களின் கல்வியறிவு 90%, பெண்களின் கல்வியறிவு 80% ஆகும். இது இந்திய தேசிய சராசரி கல்வியறிவான 59.5% விட கூடியதே. இம்மாவட்ட மக்கள் தொகையில் 10% ஆறு வயதுக்குட்பட்டோர் ஆவார்கள்.தமிழக மாவட்டங்களிலேயே மிகவும் வளர்ச்சியடைந்த மாவட்டம் இதுவே ஆகும்.2 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:சென்னை/தேர்வுக் கட்டுரை/2 வலைவாசல்:சென்னை/தேர்வுக் கட்டுரை/2

3 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:சென்னை/தேர்வுக் கட்டுரை/3 வலைவாசல்:சென்னை/தேர்வுக் கட்டுரை/3

4 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:சென்னை/தேர்வுக் கட்டுரை/4 வலைவாசல்:சென்னை/தேர்வுக் கட்டுரை/4

5 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:சென்னை/தேர்வுக் கட்டுரை/5 வலைவாசல்:சென்னை/தேர்வுக் கட்டுரை/5

6 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:சென்னை/தேர்வுக் கட்டுரை/6 வலைவாசல்:சென்னை/தேர்வுக் கட்டுரை/6

7 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:சென்னை/தேர்வுக் கட்டுரை/7 வலைவாசல்:சென்னை/தேர்வுக் கட்டுரை/7

8 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:சென்னை/தேர்வுக் கட்டுரை/8 வலைவாசல்:சென்னை/தேர்வுக் கட்டுரை/8

9 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:சென்னை/தேர்வுக் கட்டுரை/9 வலைவாசல்:சென்னை/தேர்வுக் கட்டுரை/9

10 கட்டுரைதொகு

வலைவாசல்:சென்னை/தேர்வுக் கட்டுரை/10 வலைவாசல்:சென்னை/தேர்வுக் கட்டுரை/10

பரிந்துரைகள்தொகு