வலைவாசல்:வைணவம்/சிறப்புப் படங்கள்

இது விக்கிப்பீடியாவிலுள்ள சிறப்புப் படங்களைக் கண்டறிந்து தகுந்த விளக்கமளித்து விக்கிப்பீடியா வைணவ வலைவாசலில் காட்சிபடுத்தும் திட்டமாகும்.

இப்பகுதியிலுள்ளவை விக்கிப்பீடியாவின் வைணவ வலைவாசலின் ஒரு பிரிவான சிறப்புப் படம் என்ற பகுதியில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டவை.

தாங்களும் இந்து சமய வலைவாசலில் காட்சிப்படுத்துவதற்கான சிறப்பு படத்தினை பரிந்துரைக்கலாம். (காப்பகமானது காட்சிப்படுத்தப்பட்டதன் அடிப்படையில் அடுக்கப்பட்டுள்ளது.)

வடிவ உள்ளீடுதொகு

{{வலைவாசல்:வைணவம்/சிறப்பு படம் வடிவமைப்பு
|image= 
|size=350
|colsize=350
|credit=படம்: [[:commons:User:|]]
|caption=
}}

காப்பகம்தொகு

1தொகு

வலைவாசல்:வைணவம்/சிறப்புப் படம்/1

 

சக்கரத்தாழ்வார் என்பவர், திருமாலின் ஆயுதங்களில் ஒன்றான சக்கராயுதத்தின் உருவமாக கருதப்பெறுகிறார். இவர் சுதர்சனர், திருவாழியாழ்வான், சக்கரம், திகிரி என்றும் அறியப்பெறுகிறார். இவர் பதினாறு கைகளை கொண்டவராகவும், சில இடங்களில் முப்பத்திரண்டு கைகள் கொண்டவராகவும் அறியப்பெறுகிறார். திருமால் கோவில்களில் சக்கரத்தாழ்வாருக்கென தனி சந்நிதி காணப்பெறுகிறது.


தொகுப்பு

2தொகு

வலைவாசல்:வைணவம்/சிறப்புப் படம்/2 வலைவாசல்:வைணவம்/சிறப்புப் படம்/2

3தொகு

வலைவாசல்:வைணவம்/சிறப்புப் படம்/3 வலைவாசல்:வைணவம்/சிறப்புப் படம்/3

4தொகு

வலைவாசல்:வைணவம்/சிறப்புப் படம்/4 வலைவாசல்:வைணவம்/சிறப்புப் படம்/4

5தொகு

வலைவாசல்:வைணவம்/சிறப்புப் படம்/5 வலைவாசல்:வைணவம்/சிறப்புப் படம்/5

6தொகு

வலைவாசல்:வைணவம்/சிறப்புப் படம்/6 வலைவாசல்:வைணவம்/சிறப்புப் படம்/6

7தொகு

வலைவாசல்:வைணவம்/சிறப்புப் படம்/7 வலைவாசல்:வைணவம்/சிறப்புப் படம்/7

8தொகு

வலைவாசல்:வைணவம்/சிறப்புப் படம்/8 வலைவாசல்:வைணவம்/சிறப்புப் படம்/8

9தொகு

வலைவாசல்:வைணவம்/சிறப்புப் படம்/9 வலைவாசல்:வைணவம்/சிறப்புப் படம்/9

10தொகு

வலைவாசல்:வைணவம்/சிறப்புப் படம்/10 வலைவாசல்:வைணவம்/சிறப்புப் படம்/10

பரிந்துரைகள்தொகு

  1. படிமம்:சக்கராயுதம்.jpg
  2. படிமம்:Vadagalai Tiruman.JPG
  3. படிமம்:Thengalai thiruman.jpg
  4. படிமம்:Laksmi-Saligram.jpg
  5. படிமம்:சடாரி.jpg