வாராணசி வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி

வாராணசி வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி, உத்தரப் பிரதேச சட்டமன்றத்திற்கான 403 தொகுதிகளில் ஒன்று. இது வாராணசி மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது.

சட்டமன்ற உறுப்பினர்தொகு

சான்றுகள்தொகு