வார்ப்புரு:பயனர் தமிழ் ஈழம்

Tamil eelam map.svg

இப்பயனர் தமிழீழத்தைச் சேர்ந்தவராவார்.