வார்ப்புரு:Infobox space mission

{{{mission_name}}}
திட்டச் சின்னம்
[[Image:{{{insignia}}}|{{{insignia_size}}}]]
திட்ட விபரம்{{{stats_ref}}}
திட்டப்பெயர்: {{{mission_name}}}
விண்கலப் பெயர்:{{{spacecraft_name}}}
கலம்:[[Space Shuttle {{{shuttle}}}|{{{shuttle}}}]]
கட்டளைக் கலம்:{{{command_module}}}
சேவைக் கலம்:{{{service_module}}}
நிலவுக் கலம்:{{{lunar_module}}}
உந்துகலன்:{{{booster}}}
அழைப்புக்குறி:{{{sign}}}
பயணக்குழு அளவு:{{{crew_members}}}
ஏவுதளம்:{{{launch_pad}}}
ஏவுதல்: {{{launch}}}
விண்நடைத் தொடக்கம்:{{{begin_spacewalk}}}
விண்நடை முடிவு:{{{end_spacewalk}}}
சந்திரனில் இறக்கம்:{{{lunar_landing}}}
சந்திரனில் வாகனத்துக்கு வெளியேயிருந்த நேரம்:{{{lunar_eva_length}}}
சந்திரனில் இருந்த நேரம்:{{{lunar_surface_time}}}
நிலவு உலவு வாகனம்:{{{lrv}}}
CMP வாகன-வெளி-இயக்க நேரம்:{{{cmp_eva}}}
நிலவு மாதிரி நிறை:{{{lunar_sample_mass}}}
இறக்கம்: {{{landing}}}
கால அளவு: {{{duration}}}
சந்திரச் சுற்று எண்ணிக்கை:{{{lunar_orbits}}}
சந்திரனைச் சுற்றிய நேரம்:{{{time_lunar_orbits}}}
சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை:{{{orbits}}}
சேய்மைப்புள்ளி:{{{apogee}}}
அண்மைப்புள்ளி:{{{perigee}}}
நிலாச்சேய்மை:{{{apolune}}}
காலம்:{{{period}}}
சுற்றுப்பாதை உயரம்:{{{altitude}}}
சுற்றுப்பாதை சாய்வு:{{{inclination}}}
பயணத் தூரம்:{{{distance}}}
எரிதல் நேரம்:{{{sso_burn}}}
அதிகூடிய வேகம்:{{{maxvel}}}
உச்ச நேர்முடுக்கம்:{{{peakacc}}}
உச்ச எதிர்முடுக்கம்:{{{peakdec}}}
திணிவு:{{{mass}}}
பயணக்குழுப் படம்
[[Image:{{{crew_photo}}}|200px|{{{crew_caption}}}]]
{{{crew_caption}}}
தொடர்புள்ள திட்டங்கள்
முந்திய திட்டம்அடுத்த திட்டம்
{{{previous}}}{{{next}}}
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Infobox_space_mission&oldid=1438070" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது