வார்ப்புரு:Nowrap

{{{1}}}

வார்ப்புரு ஆவணப்படுத்தல்[பார்] [தொகு] [வரலாறு] [புதுப்பி]
Syntax 
{{nowrap|your text}}
Handling interpreted characters
  • For text that includes an equals sign (=), precede the text with 1=. For example,
    {{nowrap|1=2 + 2 = 4}}
    produces 2 + 2 = 4.
  • For text that includes a vertical bar (|), escape the bar(s) with |. For example,
    {{nowrap|1=&#124;2&#124; < 3}}
    produces |2| < 3.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:Nowrap&oldid=2834655" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது