முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

வாலாஜாபாத் ஊராட்சி ஒன்றியம்

மக்கள் வகைப்பாடுதொகு

2011 ஆம் ஆண்டு மக்கட்தொகை கணக்கெடுப்பின் படி, வாலாஜாபாத் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் மொத்தமக்கள் தொகை 1,25,868 ஆகும். அதில் பட்டியல்சாதி மக்களின் தொகை 44,011 ஆக உள்ளது. பட்டியல்பழங்குடி மக்களின்தொகை 1,537 ஆக உள்ளது. [3]

ஊராட்சி மன்றங்கள்தொகு

வாலாஜாபாத் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் உள்ள 61 ஊராட்சி மன்றங்கள் விவரம்; [4]

 1. வில்லிவலம்
 2. வேண்பாக்கம்
 3. வேளியூர்
 4. வேடல்
 5. வாரணவாசி
 6. வளத்தூர்
 7. வையாவூர்
 8. ஊவேரி
 9. ஊத்துக்காடு
 10. உள்ளாவூர்
 11. தொள்ளாழி
 12. திருவங்கரணை
 13. திம்மையன்பேட்டை
 14. திம்மராஜாம்பேட்டை
 15. தென்னேரி
 16. தாங்கி
 17. சிறுவள்ளூர்
 18. சிறுவாக்கம்
 19. சின்னிவாக்கம்
 20. சிங்காடிவாக்கம்
 21. புதுப்பாக்கம்
 22. புத்தகரம்
 23. புரிசை
 24. புள்ளலூர்
 25. புளியம்பாக்கம்
 26. பூசிவாக்கம்
 27. பரந்தூர்
 28. பழையசீவரம்
 29. படுநெல்லி
 30. ஒழையூர்
 31. நாயக்கன்பேட்டை
 32. நாயக்கன்குப்பம்
 33. நத்தாநல்லூர்
 34. முத்தியால்பேட்டை
 35. மேல்பொடவூர்
 36. மருதம்
 37. கூத்திரம்பாக்கம்
 38. குண்ணவாக்கம்
 39. கிதிரிப்பேட்டை
 40. கீழ்ஒட்டிவாக்கம்
 41. கட்டவாக்கம்
 42. கரூர்
 43. காரை
 44. களியனூர்
 45. ஈஞ்சம்பாக்கம்
 46. இலுப்பப்பட்டு
 47. ஏனாத்தூர்
 48. ஏகனாம்பேட்டை
 49. தேவிரியம்பாக்கம்
 50. அய்யம்பேட்டை
 51. அயிமிச்சேரி
 52. ஆட்டுபுத்தூர்
 53. அத்திவாக்கம்
 54. ஆரியம்பாக்கம்
 55. ஆலப்பாக்கம்
 56. அகரம்
 57. 144 தண்டலம்
 58. 139 தண்டலம்
 59. கோவிந்தவாடி
 60. கொட்டவாக்கம்
 61. தொடூர்

வெளி இணைப்புகள்தொகு

இதனையும்காண்கதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு