வாஸ்கோட காமா தொடருந்து நிலையம்

வாஸ்கோட காமா தொடருந்து நிலையம், (நிலையக் குறியீடு: VSG) இந்திய மாநிலமான கோவாவின் வாஸ்கோட காமா நகரத்தில் அமைந்துள்ளது.[1]

Goa-Vasco 03-2016 01 railway station.jpg

தொடர்வண்டிகள்தொகு

  • 12741/12742 வாஸ்கோட காமா - பட்னா அதிவிரைவுவண்டி
  • 12779/12780 கோவா விரைவுவண்டி
  • 17309/17310 வாஸ்கோட காமா - யஸ்வந்த்பூர் விரைவுவண்டி
  • 17311/17312 வாஸ்கோட காமா - சென்னை174 17311/17312விரைவுவண்டி
  • 17315/17316 வாஸ்கோட காமா - வேளாங்கண்ணி விரைவுவண்டி
  • 18047/08048 அமராவதி விரைவுவண்டி

சான்றுகள்தொகு