விக்கிப்பீடியா:இலங்கையின் கிழக்கு-வடக்கு-மலையக தொழிற்கலைகளை பல்லூடக முறையில் ஆவணப்படுத்தல்/சந்திப்பு-29062017

இது விரைந்து ஒருங்கிணைப்பட்ட ஒரு சுருக்கமான உரையாடல் ஆகும்.

பங்கேற்பாளர்கள்தொகு

 • சிவகுமார்
 • கோபி
 • நற்கீரன்

திகதி/நேரம்/இடம்தொகு

 • யூலை 29, 2017
 • இலங்கை/இந்திய நேரம்: பிப: 5:30 - 7:00

அடையாளம் காணப்பட்ட பணிகள்தொகு

 • சிறீகாந்தலட்சுமி உள்ளீடுகளைப் பெறுதல்
 • தொழிற்கலைகள் பட்டியல் முதல் வரைவு - 50
 • யூலை அறிக்கை - நற்கீரன்
 • மலையக கணினி நடுவங்களை (எ.கா: பிரஜாசக்தி) Map செய்தல்
 • Contacts List
 • வார்ப்புரு வடிவமைப்பு
 • Campaign
 • முன்னோடி பயிற்சிகள்/அறிமுக நிகழ்வுகள்
 • முன்னோடி களப் பணி
 • SVIAS சந்திப்பு - சிவகுமார்
 • மாதிரி ஊடகங்களை உருவாக்கல்
 • எப்படி உபரகரணங்களை rent செய்தல் வழிகாட்டி
 • சிவாவை பின்தொடர்தல்
 • புஸ்பராஜனை பின்தொடர்தல்