விக்கிப்பீடியா:செப்ரம்பர் 24, 25 2017 - ஆரையம்பதி - களப் பணி - தும்புக் கைத்தொழில்

தமிழ் விக்கிப்பீடியா மற்றும் நூலக நிறுவனம் இணைந்து தொழில்கலைகள் ஆவணப்படுத்தல் திட்டத்திற்கமைய. முதலாவது முயற்சியாக தும்புக் கைத்தொழில்களை ஆவணப்படுத்துவதற்கான களப்பணி

களப்பணி 1தொகு

  • இடம்: ஆரையம்பதி
  • திகதி: செப்ரம்பர் 24, 25 2017
  • களப் பணி ஒருங்கிணைப்பாளர்: Prasadbatti
  • பங்களிப்பாளர்கள்:
  • உபகரணங்கள்:
  • பாதீடு:

களப்பணி கற்றல்கள்தொகு

பாதீடுதொகு

  • போக்குவரத்து (மோட்டார் சைக்கிள் பெற்றோல்) - 40.00
  • புகைப்பட கருவி வாடகை (இரண்டு நாட்களுக்கும் - 3,000.00
  • இணைந்து உதவி பணியாற்றிய நண்பர்களுக்கு சிற்றுாண்டி செலவு (இரண்டு நாட்களும்) - 680.00
  • மொத்த செலவு - 3,720.00