விக்கிப்பீடியா:நல்ல கட்டுரைகள்

முதன்மை அளவுகோல்கள் வழிமுறைகள் முன்மொழிவுகள் கலந்துரையாடல்கள் அறிக்கை

நல்ல கட்டுரைகள் என்பது விக்கிப்பீடியாவில் குறிப்பிட்ட அளவுகோல்களைக் கொண்டிருக்கும் கட்டுரைகள் முன்மொழிவுகள் மூலம் தரமுயர்த்தப்படும் நிலையினைக் குறிக்கிறது. தற்போது விக்கிப்பீடியாவில் உள்ள 1,66,515 கட்டுரைகளில் சரியான கட்டுரைகளை நீங்களும் முன்மொழியலாம்.