விக்கிப்பீடியா:பங்களிப்பாளர் கவனத்திற்கு

விக்கிபீடியாவை மேம்படுத்த, நீங்களும் பங்களிக்கலாம்

எப்படிப் பங்களிப்பது ?தொகு

  • இந்தத் தளத்தில் உள்ள எந்த ஒரு கட்டுரையையும் / பக்கத்தையும் நீங்கள் திருத்தி மேம்படுத்தலாம்.
  • கட்டுரைகளைப் பக்க வகைப்படுத்த உதவுவதன் மூலம், பயனர்கள் விக்கிபீடியாவில் எளிமையாக உலவ உதவலாம்.
  • விக்கிப்பீடியாவில் எளிதில் எழுதவும் பங்களிக்கவும் தொழிற்நுட்பக் கருவிகள் அல்லது நீட்சிகளை உருவாக்கலாம்
  • கட்டுரைகளைப் பற்றிய கருத்துகளை உரையாடல் பக்கத்தில் பதிவு செய்வதன் மூலம் கட்டுரையின் தரத்தை மேம்படுத்த உதவலாம்.
  • விக்கிபீடியாவை மேம்படுத்துவதறகான கருத்துகளை ஆலமரத்தடியில் பதியலாம்.
  • விக்கிப்பீடியா மற்றும் இதர விக்கித் திட்டங்களைப் பற்றி அறியாதவர்களுக்குப் பரப்புரை நிகழ்த்தலாம். அல்லது பரிப்புரைக்கு உதவும் வளங்களை உருவாக்கலாம்கற்றுக்கொள்ள பயிற்சிப் பக்கத்தையும், மேல் விவரங்களுக்கு விக்கிபீடியா:உதவிப் பக்கத்தையும் பாருங்கள்