விக்கிப்பீடியா:வலைவாசல்/வலைவாசல் அமைத்தல்

புதிதாக உருவக்கியிருக்கும் வலைவாசல்:தமிழிலக்கியம் - ஐ பார்க்கவும். இதை பின்பற்றி வேறு ஒரு தலைப்பில் வலைவாசலை எளிதில் அமைக்கலாம்.

(எடுத்துக்காட்டாக) இதை பின்பற்றி இந்தியா என்னும் வலைவாசலை அமைப்பதென்றால்,
  • இப்பக்கத்தின் மூலம் (source) அனைத்தையும் ஒரு புதுபக்கத்தில் (வலைவாசல்:இந்தியா என்னும் தலைப்பில்) நகல் எடுக்கவும்
  • பின்னர் அந்த நகலில் எங்கெல்லாம் தமிழிலக்கியம் என்று உள்ளதோ அவ்வனைத்து இடங்களிலும் கவனமாக பார்த்து, ஒன்று விடாமல் இந்தியா என மாற்றவும். ஒவ்வொரு பகுதிகளும் தனித்தனி வார்ப்புருக்கள் ஆதலால் ஒரு இடம் விடுபட்டாலும் பெருங்குழப்பம் ஏற்படும். ஆகையால் கவனமாக அனைத்தையும் மாற்றவும். (தமிழிலக்கியம் பதிலாக இந்தியா; வேறு எதையும் மாற்றவேண்டாம்)
  • தலைப்புகளில் மாற்றம் வேண்டுமெனில் செய்யவும். உதாரணமாக அறிமுகம் என்னும் இடத்தில் முகவுரை என மாற்ற வேண்டுமென்றால் அதில் மாற்றவும்.
  • இவ்வனைத்தையும் செய்து பக்கத்தை சேமிக்கவும்


  • இவ்வாறு சேமித்தவுடன் தற்போது வலைவாசல்:தமிழிலக்கியம் இருப்பது போன்று வலைவாசல்:இந்தியா என்னும் பக்கத்தை பார்க்கலாம். பின்னர் ஒவ்வொரு சிவப்பு இணைப்புகளையும் சொடுக்கி அந்தந்த பகுதிகளில் எழுதவேண்டியவற்றை கட்டுரைகளிலும் வார்ப்புருக்களிலும் அமைப்பது போன்று அமைக்கவும்.