விக்கிப்பீடியா:விக்கி மாரத்தான் 2015/பயனர் புள்ளிவிவரம்(19)

2015 ஜுலை 19ம் நாளுக்கான பயனர் புள்ளிவிபரம் (சர்வதேச நேரப்படி)
புதிய கட்டுரைப் பக்கம் உருவாக்கம் - புது
கட்டுரைப் பக்கத்தைத் தொகுத்தல் - தொகு
புதிய கட்டுரை வழிமாற்று உருவாக்கம் - வழி
படிமப் பக்கங்கள் உருவாக்கம் மற்றும் தொகுத்தல் - படி
வார்ப்புரு பக்கம் உருவாக்கம் மற்றும் தொகுத்தல் - வார்
பகுப்புப் பக்கம் உருவாக்கம் மற்றும் தொகுத்தல் - பகு
பயனர் பேச்சு உருவாக்கம் மற்றும் தொகுத்தல் - பபே
கட்டுரைப் பேச்சு உருவாக்கம் மற்றும் தொகுத்தல் - கபே
இதர பக்கங்கள் உருவாக்கம் மற்றும் தொகுத்தல் - இதர
உருவாக்கம் மற்றும் தொகுத்தலின் கூட்டல் - மொத்தம்
கட்டுரைப் பக்கங்களில் பங்களித்துள்ள மொத்த பைட்டுகள் - பைட்
(நீக்கல் பைட்டுகள் கணக்கில் கொள்ளவில்லை)

எண் பயனர்/ஐ.பி. புது தொகு வழி படி வார் பகு பபே கபே இதர மொத்தம் பைட்
1 Sodabottle 0 371 8 0 6 12 4 0 17 418 7653
2 Booradleyp1 1 110 0 24 2 2 0 0 7 146 18515
3 மதனாஹரன் 0 129 0 1 0 2 3 0 2 137 21190
4 Mayooranathan 11 104 0 0 6 3 2 2 3 131 56464
5 Nan 0 113 2 0 1 1 1 2 0 120 43231
6 Semmal50 0 118 0 0 0 0 0 0 2 120 1611
7 Selvasivagurunathan m 0 78 0 21 0 0 2 0 17 118 24565
8 Sivakosaran 5 75 2 0 10 5 3 0 6 106 19556
9 Kanags 1 54 2 0 5 31 4 1 0 98 9224
10 Yokishivam 33 30 0 0 0 0 3 0 6 72 194264
11 Raghukraman 4 48 0 0 0 0 0 0 0 52 14888
12 AntanO 0 36 0 0 0 1 8 3 1 49 2738
13 தமிழ்க்குரிசில் 18 16 9 0 1 3 0 0 0 47 49844
14 Info-farmer 0 39 0 0 5 0 1 0 2 47 4540
15 Thilakshan 3 34 0 5 0 0 2 0 0 44 10567
16 Paramatamil 1 41 0 0 0 0 0 0 0 42 22530
17 எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி 0 36 0 0 0 0 0 0 3 39 3562
18 Haripriyan4444 9 22 0 0 0 0 0 0 1 32 18098
19 கி.மூர்த்தி 26 2 0 0 0 0 0 0 1 29 163426
20 Rsmn 4 17 0 0 1 0 2 0 4 28 17799
21 Chandravathanaa 3 25 0 0 0 0 0 0 0 28 11062
22 Sivakumar 4 20 1 0 0 0 1 0 0 26 15929
23 Dineshkumar Ponnusamy 1 15 0 0 4 0 0 3 1 24 1817
24 AddisWang 0 20 0 0 0 0 3 0 1 24 4025
25 Arunnirml 4 18 0 0 0 0 0 0 0 22 15129
26 Saranbiotech20 0 18 0 0 0 0 0 2 0 20 2822
27 Tshrinivasan 5 14 0 0 0 0 0 0 0 19 19295
28 Seesiva 0 17 1 0 0 0 0 0 0 18 3081
29 Paxedwin 1 15 0 0 0 0 0 0 1 17 6324
30 Sundar 1 12 0 0 0 0 1 0 2 16 21649
31 Ravidreams 0 3 3 0 0 0 3 0 7 16 439
32 Aswn 0 6 0 0 0 10 0 0 0 16 2365
33 Commons sibi 0 10 0 1 0 0 0 0 4 15 3219
34 Natkeeran 4 8 0 0 0 1 0 0 1 14 12447
35 சஞ்சீவி சிவகுமார் 1 11 0 0 0 0 1 0 1 14 3439
36 சாயீஸ்வரி பத்மசீலன் 0 7 0 0 0 0 1 0 6 14 1382
37 Sindhuja0505 4 9 0 0 0 0 0 0 0 13 12165
38 Sengai Podhuvan 0 11 0 0 0 0 1 0 0 12 4500
39 Arulghsr 2 9 0 0 0 0 0 0 0 11 6021
40 சா அருணாசலம் 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 2040
41 Srshankar145 1 9 0 0 0 0 0 0 0 10 8147
42 Kalaiarasy 0 8 0 0 0 0 1 0 1 10 33
43 கோபி 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 24
44 Renushanthuki 1 4 0 0 0 0 1 0 2 8 4073
45 Parvathisri 4 1 0 0 0 0 1 0 1 7 7872
46 Surya Prakash.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0
47 Vatsan34 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 6712
48 Selingeorge 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6 12698
49 Mahir78 1 4 0 0 0 0 1 0 0 6 4434
50 Vetha.ttks 0 5 0 1 0 0 0 0 0 6 1622
51 V Anuradha 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 48
52 க.மோகன்ராஜ் 0 4 0 0 0 0 0 0 2 6 4739
53 Asokanr 0 4 0 0 0 0 0 0 1 5 7264
54 Srithern 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2481
55 117.219.167.166 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2347
56 117.242.82.13 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 27
57 ஜெ.மயூரேசன் 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1356
58 Shanmugamp7 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0
59 Satdeep Gill 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
60 112.134.184.223 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
61 Vijayonline5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2136
62 Hareesh Sivasubramanian 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20821
63 109.44.3.32 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 40
64 Neechalkaran 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
65 Bodhisattwa 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
66 S. Barath Ramanathan 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4
67 Mugunth 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 528
68 Aathavan jaffna 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4
69 182.74.97.110 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 127
70 Arunasank 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 265
71 Mugunthan.Wiki 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
72 117.246.149.173 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 162
73 Mks vinoth 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4227
74 59.96.229.72 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2049
75 Srkris 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
76 பா.ஜம்புலிங்கம் 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
77 Steinsplitter 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13
78 103.21.164.15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 19
79 27.59.166.96 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
80 Netha Hussain 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
81 Loup Solitaire 81 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
82 106.208.170.12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 45
83 182.65.234.251 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 12
84 182.65.199.195 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
85 86.26.180.118 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
86 87.64.177.158 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
87 115.242.217.212 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 71
88 Chenkodan Sabalingam 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
89 106.51.243.26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 645
90 27.251.117.120 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 59
91 60.49.48.247 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 30