விக்கிப்பீடியா:வேங்கைத் திட்டம் 2.0/தலைப்புகள்-3 அறிவித்தவை

இங்குள்ள தலைப்புகளில் மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டாம் வேங்கைத் திட்டம் கட்டுரைப் போட்டியின் கீழ், உருவாக்க/விரிவாக்க வேண்டிய கட்டுரைகளின் தலைப்புகளைக் கீழே காணலாம். இந்தப் பட்டியல்களில் இருந்து உங்களுக்கு விருப்பமான தலைப்பில் கட்டுரை எழுதலாம். நீங்கள் தேர்வு செய்யப்போகும் தலைப்புகளை மற்ற பயனர்கள் தேர்வு செய்துள்ளனரா என்பதனை இங்கு சரிபார்த்துக் கொள்ளவும்

உலகளாவிய தலைப்புகள் தொகு

இந்தியத் தலைப்புகள் தொகு

தமிழ்ச் சமூகம் பரிந்துரைத்தவைகள் தொகு

கூகுள் பரிந்துரைத்துள்ள கட்டுரைகள் (புதிது) தொகு

கூகுள் பரிந்துரைத்துள்ள கட்டுரைகள் (விரிவு) தொகு