விக்கிப்பீடியா:Non-free content criteria

இது தமிழ் விக்கிப்பீடியாவின் கொள்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்களின் கீழ் வருகின்றது. இந்தக் கொள்கைக்குப் பயனர்களின் பரவலான ஒப்புதல் உண்டு. இந்தக் கொள்கையையும் வழிகாட்டல்களையும் அனைவரும் மதித்து செயல்படவேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. புதுக் கருத்துக்களையும், மாற்றுக் கருத்துகளையும் உரையாடல் பக்கத்தில் தெரிவிக்கலாம். குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதாக இருந்தால், அந்த மாற்றங்களை நோக்கி இணக்க முடிவை எட்டிய பின்னர் ஏற்படுத்தவும்.
குறுக்கு வழிகள்:
WP:NFCC
WP:FUC


முழு இலவசமற்ற உள்ளடக்க பயன்பாட்டு வழிகாட்டுதலுக்கு (இந்தக் கொள்கை மற்றும் அதன் அளவுகோல்கள் உட்பட) பார்க்கவும் முழு இலவசமற்ற உள்ளடக்கம்.
March 23rd, 2007 Wikimedia Foundation Licensing policy resolution ன் படி இந்த ஆவணம் ஆங்கில விக்கிபீடியாவிற்கான விலக்கு கோட்பாடு கொள்கை யாக செயல்படுகிறது.

நோக்கங்கள்

தொகு

இந்தக் கொள்கை வகுப்புக்கு மூன்று முக்கிய நோக்கங்கள் காணப்படுகின்றன.

 • எவராலும் தொகுக்க, விநியோகிக்க, பயன்படுத்தக் கூடிய கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியம் ஒன்றை ஆக்குதல் என்ற விக்கிப்பீடியாவின் வேலைத்திட்டத்தைப் பாதுகாத்தல்.
 • ஐக்கிய அமெரிக்காவின் நியாயமான பயன்பாட்டுச் சட்டத்தைக் காட்டிலும் இறுக்கமான சட்டங்களைக் கொண்ட நாடுகளில் சட்ட சிக்கல்களை தவிர்க்கும் பொருட்டு கட்டுப்பட்ட உள்ளடக்கங்களின் எண்ணிக்கையைக் கட்டுப்படுத்தல்.
 • படிமங்கள், காணொலி, ஒலிக் கோப்புக்களை வேண்டிய அளவில் மாத்திரம் பயன்படுத்தி தரமான கலைக்களஞ்சியம் ஒன்றை ஆக்குதல்.

கொள்கை

தொகு

இந்தக் கொள்கையின் நோக்கங்களுக்காக "இலவசமற்ற உள்ளடக்கம்" என்பது அனைத்து பதிப்புரிமை பெற்ற படங்கள் மற்றும் பிற ஊடகக் கோப்புகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை இலவச உள்ளடக்க உரிமம். பின்வரும் 10 அளவுகோல்களும் பூர்த்தி செய்யப்படும் இடங்களில் மட்டுமே இத்தகைய பொருள் ஆங்கில விக்கிபீடியாவில் பயன்படுத்தப்படலாம்.

 1. இலவச சமமானதாக இல்லை. இலவச சமமற்றது கிடைக்காத, அல்லது உருவாக்கப்படக்கூடிய இடங்களில் மட்டுமே இலவசமற்ற உள்ளடக்கம் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அது அதே கலைக்களஞ்சிய நோக்கத்திற்கு உதவும். சாத்தியமான இடங்களில், இலவசமில்லாத உள்ளடக்கம் நியாயமான பயன்பாட்டு பாதுகாப்பைப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக இலவச பொருளாக மாற்றப்படுகிறது, அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தரம் ஒன்று கிடைத்தால் இலவச மாற்றீட்டால் மாற்றப்படும்; "ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தரம்" என்பது கலைக்களஞ்சிய நோக்கத்திற்கு சேவை செய்ய போதுமான தரம். (விரைவான சோதனையாக, உங்களை நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்: "இந்த படத்தை வேறு ஒன்றால் மாற்ற முடியும், அதே விளைவைக் கொண்டிருக்கிறதா, அல்லது ஒரு படத்தைப் பயன்படுத்தாமல் உரை மூலம் போதுமான அளவு தெரிவிக்க முடியுமா?" பதில் ஆம் எனில், படம் இந்த அளவுகோலை பூர்த்தி செய்யாது.)
 2. வணிக வாய்ப்புகளுக்கு மரியாதை. அசல் பதிப்புரிமை பெற்ற ஊடகத்தின் அசல் சந்தை பங்கை மாற்றக்கூடிய வகையில் இலவசமற்ற உள்ளடக்கம் பயன்படுத்தப்படாது.
 3. (a) குறைந்தபட்ச பயன்பாடு. ஒவ்வொரு கட்டுரையிலும் ஒட்டுமொத்த விக்கிபீடியாவிலும் முடிந்தவரை இலவசமில்லாத உள்ளடக்கப் பயன்பாடுகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. ஒன்று போதுமானதாக இருந்தால் பல உருப்படிகள் பயன்படுத்தப்படாது; ஒன்று தேவைப்பட்டால் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது.
  (b) பயன்பாட்டின் குறைந்தபட்ச அளவு. ஒரு பகுதி போதுமானதாக இருந்தால் முழு வேலையும் பயன்படுத்தப்படாது. உயர்-தெளிவுத்திறன் / நம்பகத்தன்மை / மாதிரி நீளம் ஆகியவற்றைக் காட்டிலும் குறைவானது (குறிப்பாக அசல் திருட்டுக்கு பயன்படுத்தப்படலாம்). இந்த விதி, Image: namespace இல் உள்ள நகலுக்கும் பொருந்தும்.
 4. முந்தைய வெளியீடு. இலவசமற்ற உள்ளடக்கம் விக்கிபீடியாவிற்கு வெளியே வெளியிடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
 5. உள்ளடக்கம். இலவசமில்லாத உள்ளடக்கம் பொதுவான விக்கிபீடியா உள்ளடக்கத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கிறது மற்றும் கலைக்களஞ்சியமாகும்.
 6. மீடியா சார்ந்த கொள்கை.பொருள் விக்கிபீடியாவின் ஊடக-குறிப்பிட்ட கொள்கையை பூர்த்தி செய்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, படங்கள் சந்திக்க வேண்டும் Wikipedia:Image use policy.
 7. ஒரு கட்டுரை குறைந்தபட்சம். இலவசமற்ற உள்ளடக்கம் used in at least one article.
 8. முக்கியத்துவம். இலவசமற்ற உள்ளடக்கம் அதன் இருப்பு தலைப்பைப் பற்றிய வாசகர்களின் புரிதலை கணிசமாக அதிகரிக்கும் என்றால் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் அது தவிர்க்கப்படுவது அந்த புரிதலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும்.
 9. இருப்பிடத்தில் கட்டுப்பாடுகள். இலவசமற்ற உள்ளடக்கம் கட்டுரைகளில் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறது ( disambiguation pages) ல் இல்லை, namespace கட்டுரையில் மட்டும், exemptions நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு. (பட வகைகளை சிறு உருவங்களைக் காண்பிப்பதைத் தடுக்க, அதில் __NOGALLARY__ ஐச் சேர்க்கவும்; படங்கள் கலந்துரையாடலின் தலைப்பாக இருக்கும்போது பேச்சு பக்கங்களிலிருந்து இணைக்கப்பட்டுள்ளன, சாய்ந்திருக்கவில்லை.)
 10. பட விளக்கம் பக்கம். படம் அல்லது ஊடக விளக்கப் பக்கத்தில் பின்வருபவை உள்ளன:
  • (a) பொருளின் மூலத்தின் பண்புக்கூறு மற்றும் மூலத்திலிருந்து வேறுபட்டால், பதிப்புரிமை வைத்திருப்பவரின். பார்க்க: Wikipedia:Citing sources#Images.
  • (b) எந்த விக்கிபீடியா கொள்கை விதிமுறை பயன்பாட்டை அனுமதிக்கிறது என்று கூறும் பதிப்புரிமை குறிச்சொல். பட பதிப்புரிமை குறிச்சொற்களின் பட்டியலுக்கு, பார்க்கவும் Wikipedia:Image copyright tags/Non-free content.
  • (c) ஒவ்வொரு கட்டுரையின் பெயர் (கட்டுரைகளுக்கான இணைப்பு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது) இதில் நியாயமான பயன்பாடு உருப்படிக்கு உரிமை கோரப்படுகிறது, மேலும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, பொருளின் ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிற்கும் ஒரு தனி நியாயமான பயன்பாட்டு பகுத்தறிவு இலவசமில்லாத பயன்பாட்டு பகுத்தறிவு வழிகாட்டல். பகுத்தறிவு தெளிவான, எளிய மொழியில் வழங்கப்படுகிறது, மேலும் இது ஒவ்வொரு பயன்பாட்டிற்கும் பொருத்தமானது.

அமுல்படுத்தல்

தொகு

இந்த கொள்கைகளுடன் பொருந்தாத கோப்புகள் கோப்பை பதிவேற்றியவருக்கு 48 மணித்தியால அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டு நீக்கப்படும். நீக்கப்படுவதை தவிர்ப்பதற்கு பதிவேற்றிய பயனர் அல்லது வேறு ஒரு விக்கிபீடியர் மேல் குறித்த 10 காரணிகளையும் தக்கவைக்கக் கூடிய வாதத்தை முன்வைக்க வேண்டும். 2007 டிசம்பர் 31 நாளுக்கு முன்னர் பதிவேற்றப்பட்டப் படிமங்களுக்கு பதிவேற்றியவர் அல்லது வேறு பயனர் ஒருவர் கேட்டுக் கொண்டால் 7 தொடக்கம் 14 நாள் அவகாசம் கொடுக்கப்படலாம். நியாயமான பயன்பான்டின் கீழ் பதிவேற்றப்பட்டு ஒரு கட்டுரையிலும் பயன்படுத்தப்படாத படிமங்கள் பதிவேற்றியவருக்கு 7 நாள் அவகாசம் கொடுத்து நீக்கப்படும்.

இலவசமற்ற உள்ளடக்கத்திற்கான நீக்குதல் அளவுகோல்கள் Wikipedia:விரைவாக நீக்குவதற்கான அளவுகோல்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன

சில (ஆனால் அனைத்துமே இல்லை) கட்டுரைகளுக்கு நியாயமான பயன்பாட்டு பகுத்தறிவு இல்லாததால் மட்டுமே மீறப்படும் படம் நீக்கப்படாது. அதற்கு பதிலாக, படத்தின் பயன்பாடு புண்படுத்தும் கட்டுரைகளிலிருந்து அகற்றப்படும்.