விக்கிப்பீடியா பேச்சு:பக்கவழி நெறிப்படுத்தல்

Add topic
There are no discussions on this page.
விக்கித் திட்டம் பக்கவழி நெறிப்படுத்தல்
WikiProject iconஇந்தப் பக்கம் விக்கிப்பீடியாவிலுள்ள ஒரே பெயர் கொண்ட பக்கங்களை கட்டமைத்து நிர்வகிக்கும் பக்கவழி நெறிப்படுத்தல் எனும் விக்கித்திட்டத்தின் கீழ் உள்ளது. நீங்கள் இந்த உரையாடல் பக்கத்துடன் இணைந்துள்ள பக்கத்தைத் தொகுத்து உதவலாம். மேலும் திட்டப்பக்கத்திற்குச் சென்று திட்டத்தில் இணைந்து உரையாடலில் பங்கேற்றும் பங்களிக்கலாம்.
 

பக்கவழி நெறிப்படுத்துதல் படி செயல்படும் போது, {{Other uses|Athur (disambiguation)}.} போன்றதொரு வார்ப்புரு ஆங்கில விக்கிப்பீடியாவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனால் தொடர்புடைய பிற கட்டுரைகளையும் ஒருவர் காண இயலும். இங்கும் அதைப்போன்ற நடைமுறை அவசியமே.எடுத்துக்காட்டாக,ஆத்தூர் / en:Athur பயனர்:தகவலுழவன்/கையொப்பம்

Return to the project page "பக்கவழி நெறிப்படுத்தல்".