இடைச்சொல் வேற்றுமை

(விபக்தி இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

விபக்தி(Adposition) எனப்படுவது, ஒரு சொற்றொடரில் அமைந்து அந்த சொற்றொடரின் சுற்றுப்புரத்திற்கேற்ப பொருள் விளங்கச்செய்யும் ஒரு சொல். விபக்தி மூன்று வகைப்படும். அவை,

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இடைச்சொல்_வேற்றுமை&oldid=3900156" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது