முன்னிடைச் சொல்

(முன்விபக்தி இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

முன்விபக்தி(Preposition) எனப்படுவது ஒரு சொற்றொடரில் எழுவாய்க்கும் மற்றொரு சொல்லுக்கும் இடையில் வந்து அச்சொற்களின் தொடர்பை விளக்கும் வார்த்தைகள். பொதுவாக அவைகள் பயனிலைக்கு முன்னே எழுதப்படுகின்றன.

(எ-டு) மேலே, கீழே, முன்னே, பின்னே.

மேலும் காண்க தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=முன்னிடைச்_சொல்&oldid=3922580" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது