விவர்தினி

கருநாடக இசையில் பயன்படும் இராகம்
(விவர்த்தனி இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

விவர்தினி இராகம் கருநாடக இசையில் பயன்படும் இராகங்களில் ஒன்றாகும். இது இருபத்தொன்பதாவது மேளகர்த்தா இராகமும், "பாண" என்று அழைக்கப்படும் ஐந்தாவது சக்கரத்தின் ஐந்தாவது இராகமுமாகிய அரிக்காம்போதியின் ஜன்னிய இராகம் ஆகும்.

இலக்கணம் தொகு

 
விவர்தினி ஆரோகண சுரங்கள் C யிலிருந்து தொடக்கம்
 
விவர்தினி அவரோகண சுரங்கள் C யிலிருந்து தொடக்கம்

இந்த இராகத்தில் சட்சம் (ச), சதுச்ருதி ரிசபம் (ரி2), அந்தர காந்தாரம் (க3), சுத்த மத்திமம் (ம1), பஞ்சமம் (ப), சதுச்ருதி தைவதம் (த2), கைசிகி நிசாதம் (நி2) ஆகிய சுரங்கள் வருகின்றன. இதன் ஆரோகண அவரோகணங்கள் பின்வருமாறு:

ஆரோகணம்: ச ரி21 ப ச்
அவரோகணம்: ச் நி22ப ம13 ரி2

இந்த இராகத்தில் எல்லாச் சுரங்களும் முழுமையாக அமையாததால் இது ஒரு வர்ஜ இராகம் ஆகும். இதன் ஆரோகணத்தில் 4 சுரங்களும் அவரோகணத்தில் 7 சுரங்களும் உள்ளன.

இவற்றையும் பார்க்கவும் தொகு

உசாத்துணைகள் தொகு

  • Dr. S. Bhagyalekshmy, Ragas in Carnatic Music, CBH Publications, Trivandrum, Published 1990
  • B. Subba Rao, Raganidhi, The Music Academy, Madras, Published 1965, 4th reprint 1996

வெளியிணைப்புகள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=விவர்தினி&oldid=3765666" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது