4. மஜின் அரசன் ~மாஜி ஜிருமா மஜி ஜிங்கா

மஜின் அரசன் ~மாஜி ஜிருமா மஜி ஜிங்கா என்பது மஹோ சென்டாய் மஜிரேஞ்சர் தொடரின் நான்காம் பாகம் ஆகும்.

மஜின் அரசன்
எழுதியவர்அத்சுஷி மெகாவா
இயக்குனர்ஷோஜிரோ நகாஸவா
ஒளிபரப்பு
சேனல்நிஹான் தொலைக்காட்சி
ஒளிபரப்பான காலம்மார்ச் 6, 2005
Chronology
முன்னர்பகுதி-3. மாய டிராகன் பயணம் ~மாஜி ஜிருமா ஜிங்கா
பின்னர்பகுதி-5. காதலில் விழுதல் ~மாஜி மஜிரோ


கதைக்கருதொகு

கோழி அரக்கனின் தாக்குதலால் சிலையான உராராவை மீட்க கெய் போராடுகிறான்.[1]

மேற்கோள்கள்தொகு