9-ஆம் நூற்றாண்டு

(9ம் நூற்றாண்டு இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

9ம் நூற்றாண்டு என்ற காலப்பகுதி கி.பி. 801 தொடக்கம் கி.பி. 900 வரையான காலப்பகுதியை குறிக்கிறது.[1][2][3]

ஆயிரமாண்டுகள்: 1-ஆம் ஆயிரமாண்டு
நூற்றாண்டுகள்: 8-ஆம் நூற்றாண்டு - 9-ஆம் நூற்றாண்டு - 10-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: 800கள் 810கள் 820கள் 830கள் 840கள்
850கள் 860கள் 870கள் 880கள் 890கள்
9ம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் புவியின் கிழக்கு அரைக்கோளம்
9ம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் கிழக்கு அரைக்கோளம்

உலகளாவிய நிகழ்வுகள் தொகு

கண்டுபிடிப்புகள் தொகு

குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் தொகு

நூல்கள் தொகு

மேற்கோள்கள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=9-ஆம்_நூற்றாண்டு&oldid=3751973" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது