முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

S-சொற்றொடர்களின் பட்டியல்

விக்கிமீடியப் பட்டியல் கட்டுரைகள்

S-சொற்றொடர்கள் (ஆங்கிலம்:S-phrases) என்பவை ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் வழிகாட்டு 67/548/EEC பின்னிணைப்பு IV இல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது: ஆபத்தான பொருட்கள் மற்றும் தயாரிப்பு தொடர்பான பாதுகாப்பு அறிவுரை (Safety advice concerning dangerous substances and preparations). இந்தப் பட்டியல் வழிகாட்டு 2001/59/EC இல் முதலில் வெளியிடப்பட்டது. பின்னர் புதுப்பிக்கப்பட்டு வழிகாட்டு 2006/102/EC இல் மீண்டும் வெளியிடப்பட்டது.

இந்தப் பாதுகாப்பு சொற்றொடர்கள் ஐரோப்பாவில் மட்டுமல்லாது உலகமெங்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

சொற்றொடர்கள்தொகு

குறியீடு ஆங்கிலத்தில் சொற்றொடர்கள் சொற்றொடர்கள்
S1 Keep locked up பூட்டி வைக்கவும்
S2 Keep out of the reach of children
S3 Keep in a cool place
S4 Keep away from living quarters
S5 Keep contents under ... (appropriate liquid to be specified by the manufacturer)
S6 Keep under ... (inert gas to be specified by the manufacturer)
S7 Keep container tightly closed
S8 Keep container dry
S9 Keep container in a well-ventilated place
S10 Keep contents wet
S11 not specified குறிப்பிடப்படவில்லை
S12 Do not keep the container sealed
S13 Keep away from food, drink and animal foodstuffs
S14 Keep away from ... (incompatible materials to be indicated by the manufacturer)
S15 Keep away from heat
S16 Keep away from sources of ignition - No smoking
S17 Keep away from combustible material
S18 Handle and open container with care
S20 When using do not eat or drink
S21 When using do not smoke
S22 Do not breathe dust
S23 Do not breathe gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be specified by the manufacturer)
S24 Avoid contact with skin
S25 Avoid contact with eyes
S26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice
S27 Take off immediately all contaminated clothing
S28 After contact with skin, wash immediately with plenty of ... (to be specified by the manufacturer)
S29 Do not empty into drains
S30 Never add water to this product
S33 Take precautionary measures against static discharges
S35 This material and its container must be disposed of in a safe way
S36 Wear suitable protective clothing
S37 Wear suitable gloves
S38 In case of insufficient ventilation wear suitable respiratory equipment
S39 Wear eye/face protection
S40 To clean the floor and all objects contaminated by this material use ... (to be specified by the manufacturer)
S41 In case of fire and/or explosion do not breathe fumes
S42 During fumigation/spraying wear suitable respiratory equipment (appropriate wording to be specified by the manufacturer)
S43 In case of fire use ... (indicate in the space the precise type of fire-fighting equipment.

If water increases the risk add - Never use water)

S45 In case of accident or if you feel unwell seek medical advice immediately (show the label where possible)
S46 If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label
S47 Keep at temperature not exceeding ... °C (to be specified by the manufacturer)
S48 Keep wet with ... (appropriate material to be specified by the manufacturer)
S49 Keep only in the original container
S50 Do not mix with ... (to be specified by the manufacturer)
S51 Use only in well-ventilated areas
S52 Not recommended for interior use on large surface areas
S53 Avoid exposure - obtain special instructions before use
S56 Dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point
S57 Use appropriate containment to avoid environmental contamination
S59 Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling
S60 This material and its container must be disposed of as hazardous waste
S61 Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheet
S62 If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label where possible
S63 In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest
S64 If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious)
(S1/2) Keep locked up and out of the reach of children
S3/7 Keep container tightly closed in a cool place
S3/7/9 Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place
S3/9/14 Keep in a cool, well-ventilated place away from ... (incompatible materials to be indicated by the manufacturer)
S3/9/14/49 Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place away from ...

(incompatible materials to be indicated by the manufacturer)

S3/9/49 Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place
S3/14 Keep in a cool place away from ... (incompatible materials to be indicated by the manufacturer)
S7/8 Keep container tightly closed and dry
S7/9 Keep container tightly closed and in a well-ventilated place
S7/47 Keep container tightly closed and at temperature not exceeding ... °C (to be specified by the manufacturer)
S8/10 Keep container wet, but keep the contents dry
S20/21 When using do not eat, drink or smoke
S24/25 Avoid contact with skin and eyes
S27/28 After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately

with plenty of ... (to be specified by the manufacturer)

S29/35 Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way
S29/56 Do not empty into drains, dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point
S36/37 Wear suitable protective clothing and gloves
S36/37/39 Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection
S36/39 Wear suitable protective clothing and eye/face protection
S37/39 Wear suitable gloves and eye/face protection
S38/2 In case of insufficient ventilation wear suitable respiratory equipment and stay away from children
S47/49 Keep only in the original container at temperature not exceeding ... °C (to be specified by the manufacturer)

மேலும் பார்க்கதொகு

வெளியிணைப்புகள்தொகு