ஃபர்காட்டிங் சந்திப்பு தொடருந்து நிலையம்

புர்காட்டிங் தொடருந்து நிலையம், இந்திய மாநிலமான அசாமின் ஃபுர்காட்டிங் என்ற ஊரில் உள்ளது.

தொடர்வண்டிகள்தொகு

இந்த நிலையத்தில் நின்று செல்லும் தொடர்வண்டிகளில் சில:[1]

சான்றுகள்தொகு