அஃறிணை

உயர்திணை அல்லாதவை என பொருள்படும். பகுத்தறிவற்ற உயிர்களும் உயிரற்றனவும். மக்கள், தேவர், நரகர் அல்லாத மற்றவை (விலங்குகள், குழந்தை, பறவைகள், செடி, கொடி, புல், பூண்டு, மரம், பொருள்கள்)

அஃறிணை (About this soundஒலிப்பு ) என்பது தமிழ் இலக்கணத்தில் பகுத்தறிவில்லாத உயிரினங்களையும் உயிரற்ற பொருட்களையும் வகைப்படுத்தும் சொல்லாகும்.இது அல்+திணை என்று பிரிக்கப்படும்; உயர்திணை அல்லாதது என பொருள்படும். தேவர், மாந்தர், நரகர் என்பவர்களைச் சுட்டும் பெயர்கள் உயர்திணையாக வகுக்கப்பட்டன.

உயர்திணைப் பெயர்களை அஃறிணைப் பொருள்களான விலங்குகள், தோட்டம் முதலானவற்றிற்கும் வைக்கப்படலாம். தமிழ் இலக்கணத்தில் இவை விரவுப்பெயர்கள் என வழங்கப்படுகின்றன.26 வகை விரவுப்பெயர்களை காணலாம்.[1]

குறிப்புகள்தொகு

  1. http://www.tamilvu.org/testsite/html/justify.htm தமிழ் இணையப் பல்கலைக்கழகம் பாடவுரை
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அஃறிணை&oldid=2538878" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது