அசுட்டட்டைன் ஓரயோடைடு

அசுட்டட்டைன் ஓரயோடைடு (Astatine monoiodide, அசுட்டட்டைன் மொனோவயடைடு) என்பது AtI என்ற மூலக்கூறு வாய்பாடு கொண்ட உப்பீனிகளிடைச் சேர்மமாகும். அறியப்பட்ட உப்பீனிகளிடைச் சேர்மங்களில் மிகவும் கனமானது அசுட்டட்டைன் ஓரயோடைடு ஆகும். ஆனால் விதிவிலக்காக இதைவிடக் கனமானதாகக் கருதப்படும் IBr5 என்ற வாய்பாடு கொண்ட அயோடின் ஐம்புரோமைடின் இருப்பு தொடர்பான விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.

அசுட்டட்டைன் ஓரயோடைடு
Astatine-iodide-3D-vdW.svg
பெயர்கள்
ஐயூபிஏசி பெயர்
அசுட்டட்டைன் ஓரயோடைடு
வேறு பெயர்கள்
அசுட்டட்டைன் அயோடைடு
இனங்காட்டிகள்
ChemSpider 34496389
யேமல் -3D படிமங்கள் Image
பண்புகள்
AtI
வாய்ப்பாட்டு எடை 336.904 கி/மோல்
தொடர்புடைய சேர்மங்கள்
ஏனைய எதிர் மின்னயனிகள் அசுட்டட்டைன் ஓற்றைபுரோமைடு
அசுட்டட்டைன் ஓற்றைகுளோரைடு
interhalogen compounds
தொடர்புடையவை
அயோடின் ஒற்றை குளோரைடு
அயோடின் ஒற்றைபுளோரைடு
புரோமின் ஒற்றை குளோரைடு
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
Infobox references

தயாரிப்புதொகு

அசுட்டட்டைன் மற்றும் அயோடின் தனிமங்கள் 1:1 என்ற மோலார் விகிதத்தில் நேரடியாக வினைபுரிந்து அசுட்டட்டைன் ஓரயோடைடு உண்டாகிறது[1].

2 At + I2 → 2 AtI

மேற்கோள்கள்தொகு

உசாத்துணைதொகு