ஆய்விதழ் மேற்கோள் அறிக்கைகள்

ஆய்விதழ் மேற்கோள் அறிக்கைகள் (Journal Citation Reports-ஜே.சி.ஆர் ) என்பது கிளாரிவேட் அனலிட்டிக்ஸ் (முன்னர் தாம்சன் ராய்ட்டர்ஸின் அறிவுசார் சொத்து) ஆண்டு வெளியீடாகும். இது அறிவியல் வலையுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது. அறிவியல்-அடிப்படை தொகுப்புகளின் வலையிலிருந்து அணுகப்படுகிறது. இது இயற்கை அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியலில் உள்ள ஆய்விதழ்கள் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது. இதில் தாக்க காரணிகள் உள்ளன. ஜே.சி.ஆர் முதலில் அறிவியல் மேற்கோள் சுட்டெண் ஒரு பகுதியாக வெளியிடப்பட்டது. தற்போது, ஜே.சி.ஆர், ஒரு தனித்துவமான சேவையாக, விரிவாக்கப்பட்ட அறிவியல் மேற்கோள் சுட்டெண் மற்றும் சமூக அறிவியல் மேற்கோள் சுட்டெண் தொகுக்கப்பட்ட மேற்கோள்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது.[1]

அடிப்படை பத்திரிகை தகவல் தொகு

ஒவ்வொரு ஆய்விதழுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் பின்வருமாறு:

 • வெளியீட்டாளரின் அடிப்படை நூலியல் தகவல், தலைப்பு சுருக்கம், மொழி, ஐ.எஸ்.எஸ்.என்.
 • பொருள் பிரிவுகள் (அறிவியலில் 171 வகைகளும் சமூக அறிவியலில் 54 வகைகளும் உள்ளன)

மேற்கோள் தகவல் தொகு

 • அடிப்படை மேற்கோள் தரவு:
  • அந்த ஆண்டில் வெளியிடப்பட்ட கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை மற்றும்
  • ஆய்விதழில் உள்ள கட்டுரைகள் ஆண்டு மற்றும் பிற ஆய்விதழ்களில் எத்தனை முறை மேற்கோள் காட்டப்பட்டன
 • விரிவான அட்டவணைகள்
  • ஆய்விதழில் உள்ள கட்டுரைகள் ஆண்டு மற்றும் பிற ஆய்விதழில் எத்தனை முறை மேற்கோள் காட்டப்பட்டன,
  • அந்த ஆண்டு பத்திரிகையில் வெளியிடப்பட்ட கட்டுரைகள் மற்றும் மிகச் சமீபத்திய பத்து ஆண்டுகளில் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட தனிப்பட்ட ஆய்விதழிலும் செய்யப்பட்ட மேற்கோள்களின் எண்ணிக்கை (மிகவும் மேற்கோள் காட்டப்பட்ட 20 பத்திரிகைகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன)
  • மிகச் சமீபத்திய 10 ஆண்டுகளில் ஆய்விதழ்களில் எத்தனை முறை கட்டுரைகள் வெளியிடப்பட்டன, அந்த ஆண்டில் தனிப்பட்ட குறிப்பிட்ட ஆய்விதழால் மேற்கோள் காட்டப்பட்டது (அதிக எண்ணிக்கையிலான மேற்கோள்களைக் கொண்ட இருபது பத்திரிகைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன)
 • மற்றும் கொடுக்கப்பட்ட ஆய்விதழ் இந்த தரவுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட பல நடவடிக்கைகள்: அதன் தாக்க காரணி, உடனடி சுட்டெண் முதலியன.

அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியலுக்கு தனித்தனி பதிப்புகள் உள்ளன. 2013ல் அறிவியல் பதிப்பில் 8,411 ஆய்விதழ்களும், 2012ல் சமூக அறிவியல் பதிப்பில் 3,016 தலைப்புகளும் இருந்தன. ஒவ்வொரு ஆண்டும் வெளியீடு அடுத்த ஆண்டில் வெளியிடப்படுகிறது, அந்த ஆண்டின் மேற்கோள்கள் வெளியிடப்பட்டு தகவல் செயலாக்கப்பட்ட பிறகு.

வெளியீடு இணையவழி கிடைக்கிறது (வலையில்), அல்லது குறுவட்டு வடிவத்தில் (CD-ROM இல் JCR ); முதலி அச்சில் வெளியிடப்பட்டது, விரிவான அட்டவணைகளுடன் நுண்படிவத்தில் வெளியிடப்படுகிறது.

வெளியீட்டு அட்டவணை தொகு

சமீபத்திய ஆண்டுகளில், இது பெரும்பாலும் ஜூன் நடுப்பகுதியில் வெளியிடப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, 2016 தரவுகளின் அடிப்படையில் 2017 ஆய்விதழ் மேற்கோள் அறிக்கைகள் ஜூன் 14, 2017 அன்று வெளியிடப்பட்டன.[2]

ஒருங்கிணைப்புகள் தொகு

2020ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, ஆய்விதழ் மேற்கோள் அறிக்கைகள் அன் பேவால் தரவைப் பயன்படுத்தும் திறந்த அணுகல் தரவிற்கான பீட்டாவை உள்ளடக்கியது.[3]

மேலும் காண்க தொகு

மேற்கோள்கள் தொகு

 1. Garfield, Eugene (2007). "The evolution of the Science Citation Index". International Microbiology 10 (1): 65–69. doi:10.2436/20.1501.01.10. பப்மெட்:17407063. http://garfield.library.upenn.edu/papers/barcelona2007a.pdf. 

  - "Overview". Journal Citation Reports. Thomson Reuters. 2010. Archived from the original on 25 June 2010. பார்க்கப்பட்ட நாள் 25 June 2010.

  - "About Us". Thomson Reuters. 2010. Archived from the original on 1 January 2011. பார்க்கப்பட்ட நாள் 25 June 2010.

  - Venkatraman, Archana (September 2009). Journals cherish IF status symbol: but impact factor is not the only citation metric that matters. p. 7. 
 2. "The 2017 JCR Release is Here! - Clarivate". 14 June 2017. Archived from the original on 12 June 2018. பார்க்கப்பட்ட நாள் 11 June 2018.
 3. "Journal Citation Reports: Open access data beta" (PDF). 2020-04-01.

 

வெளி இணைப்புகள் தொகு