இந்தியப் பஞ்சாப் படைப்பிரிவு

இந்தியப் பஞ்சாப் படைப்பிரிவு (Punjab Regiment) 1947 இல் அன்றைய பிரித்தானிய படையின் 2 ஆம் பஞ்சாப் படைப்பிரிவு கொண்டு உருவாக்கப்பட்டதாகும். இது பல போர்களில் பங்கேற்று வெற்றித் தகைமைகள் பெற்றுத் தந்த, இன்றும் பணிபுரியும், மிகப்பழைய படைப்பிரிவாகும். இது இந்தியப் படையின் மிகவும் பெயர்பெற்ற படைப்பிரிவு ஆகும்.

பஞ்சாப் படைப்பிரிவு
செயற் காலம் 1761 – நிகழ்காலம்
நாடு இந்தியா
கிளை இந்தியப் படை
வகை காலாட்படை வரிசை
அளவு 19 படையணிகள்
படைப்பிரிவு மையம் இராம்கார் படையிடம், ஜார்காண்டு
குறிக்கோள் சுதால் வா ஜால் (நிலத்திலும் கடலிலும்)
போர் இறைஞ்சுதல் ஜோ போல் சோ நிகால் சத் சிறீ அகால் (கடவுளை இறைஞ்சுதல் உண்மையான மகிழ்ச்சி தரும்) (சீக்கியம்)

'போல் ஜவாலா மா கி ஜெய் (ஜவாலா மாதாவுக்கு வெற்றி) (தோக்ரா)

பதக்கம் பத்ம பூசண்- 02

பத்மசிறீ- 01
MVC- 18
KC- 12
PVSM- 08
UYSM- 02
AVSM- 10
VrC- 59
SC- 56
YSM- 05
VSM- 33
SM- 277
MiD- 156

Battle honours விடுதலைக்குப் பின்னர்

Zojila, Icchogil, Dograi, Burki, Kalidhar, Bedori, Nangi Tekri, Brachil Pass, Longewala and Garibpur

தளபதிகள்
Colonel of
the Regiment
Lt Gen R R Nimborkar, AVSM VSM SM**
படைத்துறைச் சின்னங்கள்
புகழ்பெற்ற படைப்பிரிவு A Galley with a bank of oars and sail
33 ஆம் பஞ்சாபிப் படைப்பிரிவு (இன்றைய பாக்கித்தானி படையில் உள்ளது) (ஓர் அலுவலரின் படம்: பஞ்சாபி சுபேதார்).

மேற்கோள்கள்தொகு