இயலிடத்தில் அற்றுவிட்ட இனம்

இயலிடத்தில் அற்றுவிட்ட இனம் (EW - Extinct in wild) என்பது ஒரு உயிர்வாழும் இனத்திற்கு பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தினால் வழங்கப்படும் சிவப்புப் பட்டியலில், வழங்கப்படக்கூடிய காப்பு நிலைகளில் ஒன்றாகும். இந்நிலையிலுள்ள குறிப்பிட்ட இனத்தின் உயிரிவாழும் அங்கத்தவர்கள், தமது சொந்த வாழிடத்திற்கு வெளியாகவோ, அல்லது சிறைப்பட்ட நிலையிலோ மட்டுமே வாழ்வதைக் குறிக்கும்[1].
இயலிடத்தில் அற்றுவிட்ட அனைத்து இனங்களும் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளான இனங்களாகக் கொள்ள முடியாது. எடுத்துக்காட்டாக இயலிடத்தில் அற்றுவிட்ட இனமான Ameca splendens ஆனது நீர்வாழ் உயிரினங்கள் காட்சிச்சாலையில் மிகவும் பிரபலமாக உள்ளது.


இயலிடத்தில் மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தல் தொகு

சிறைப்படுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இடத்திலிருந்தோ, அல்லது அவற்றின் வாழிடமில்லாத வேறொரு இடத்தில் இருந்தோ அந்த இனத்தை மீண்டும் அதற்குரிய வாழிடத்தில் அறிமுகப்படுத்தலாம். இதன்மூலம் அவற்றிற்கு ஏற்பட்டிருக்கும் அச்சுறுத்தல் நீங்கலாம். ஆனால் இம்முறையும் அவ்வளவு சுலபமல்ல. காரணம் உயிர்வாழ்வதற்கான வழிமுறைகளை பெற்றோரிடம் இருந்தே சந்ததி பெற்றுக் கொள்ளும். அவ்வாறான நடை முறைகளை குறிப்பிட்ட அந்த இனம் இழந்திருப்பின், அது மேலும் அவ்வினத்திற்கு அச்சுறுத்தலாகவும் அமைந்து விடக் கூடும். எனவே காப்பு முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியளிக்கும் என்று நம்பிட முடியாது.

எடுத்துக் காட்டுகள் தொகு

 • Alagoas Curassow (1988 இலிருந்து)
 • Barbary Lion (1922 இலிருந்து)
 • Black Soft-shell Turtle (2002 இலிருந்து)
 • Guam Rail (1980 இலிருந்து)
 • ʻAlala|Hawaiian Crow (2002 இலிருந்து)
 • Père David's Deer (2008 இலிருந்து)
 • Red-tailed Black Shark (1996 இலிருந்து)
 • Scimitar Oryx (2000 இலிருந்து)
 • Seychelles giant tortoise (1840 இலிருந்து)
 • Socorro Dove (1972 இலிருந்து)
 • Wyoming Toad (1991 இலிருந்து)
 • Escarpment Cycad (2006 இலிருந்து)[2]
 
இந்த வகை காக்கை இனங்கள் 2002ம் ஆண்டுவரை தான் உலகில் வாழ்ந்தன. (Hawaiian Crow)(ʻAlalā)[3]

இவற்றையும் பார்க்க தொகு

வெளியிணைப்புக்கள் தொகு

மேற்கோள்கள் தொகு

 1. IUCN, "2001 IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1" p.14 http://www.iucnredlist.org/documents/redlist_cats_crit_en.pdf பரணிடப்பட்டது 2010-12-05 at the வந்தவழி இயந்திரம் Last visited: 30 May 2010.
 2. "IUCN Red List Encephalartos brevifoliolatus". Archived from the original on 2011-10-27. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2011-03-28.
 3. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2009-08-15. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2014-03-03.